Nyheter

Stopp för bygget av Nya Slussen

Allt pågående arbete vid Slussen avbryts nu.

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus vill stoppa projekt Nya Slussen.

”Med anledning av de kraftigt ökande kostnaderna och de oklarheter som finns uppdrar vi till kontoret att avbryta pågående projekteringar och upphandlingar i väntan på nya direktiv”, skriver partierna i en gemensam skrivelse.

I torsdags sammanträdde Exploateringsnämnden och när ärendet om Slussen diskuterades bestämde den blivande politiska majoriteten sig för att Slussenprojektet ska avbrytas. Majoriteten vill utreda Slussen en gång till innan den tar slutgiltig ställning till bygget.

I en skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet slås fast att alla pågående projekteringar och upphandlingar av Nya Slussen nu ska avbrytas i väntan på nya direktiv.

Den politiska majoriteten hänvisar bland annat till de kraftigt ökade kostnaderna och de oklarheter som finns när det gäller Nya Slussen. Man uppmanar också Exploateringskontoret att komma med en reviderad tidplan.

I väntan på detta ska inga rivningar göras och de pågående arbetena – ledningsdragningar med mera – ska slutföras endast om det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller andra nödvändiga skäl.

Maria Östberg Svanelind (S), vice ordförande i Exploateringsnämnden, flaggade för detta redan före valet.

– Vi Socialdemokrater vill göra ett omtag av hela projektet och ta in en oberoende expertgrupp, sa hon då till Byggvärlden.

Projektchef Mårten Frumerie var dämpad efter beskedet.

– Vi ska analysera vad det här betyder för projektet. Innan vi agerar måste vi se över vilka konsekvenser detta får.  Ännu är inget beslut fattat utan man har lagt en skrivelse.

Stigbergsgruppen, som samordnar de medborgargrupper som verkar för en alternativ förnyelse av Slussen, välkomnar agerandet av Stockholms nya politiska ledning.

– Det känns som en befrielse att stadens nya politiska ledning nu tar ansvar för att politiker och allmänhet ska få saklig och objektiv information om läget i alliansens Slussenprojekt, säger Ole Settergren, sammankallande i Stigbergsgruppen, i ett pressmeddelande.