Nyheter

Stopp för krav på postboxar

Regeringen går emot sin egen myndighet och upphäver Post- och telestyrelsens krav på postboxar i samtliga fastigheter.

Effektivare postutdelning och färre arbetsskador bland brevbärarna. Det var de främsta skälen till Post- och telestyrelsens allmänna råd om att samtliga flerbostadshus ska förses med fastighetsboxar för post i entrén. Det är ingen tvingande regel, men Posten och andra postoperatörer kunde neka att dela ut post i lägenhetsdörrarna efter 1 januari 2011.

Nu har regeringen beslutat att Post- och telestyrelsen ska ta bort den delen ur de allmänna råden.
— Vi är inte villiga att på något sätt begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten. Människor måste få sin post utdelad i enlighet med de regler som gäller. Installation av fastighetsboxar ska i framtiden precis som i dag ske på frivilliga grunder, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).

Flera stora boende- och fastighetsägarorganisationer har engagerat sig mot kravet på fastighetsboxar även i befintliga flerbostadshus. Ett klokt beslut av regeringen, anser en av dem – de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo.

— Beslutet innebär att rättsläget har klarnat. Installation av postboxar ska bygga på frivillighet. Postoperatörerna kommer inte att kunna tvinga fastighetsägarna att på egen bekostnad installera boxar genom att hota med att sluta dela ut posten i huset, säger Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på Sabo.

Men från intresseorganisationen Forum för fastighetsboxar är kritiken mot regeringens beslut hård.
— Beslutet är olyckligt och skapar en ogynnsam situation. Förutom att det lämnar arbetsmiljöfrågan olöst innebär det också sämre förutsättningar att erbjuda högkvalitativ postservice, säger Lennart Lindberg, chef för Forum för Fastighetsboxar.