Nyheter

Stopp för linbanan i Göteborg

Station vid Järntorget-Masthuggskajen. Bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture

 Trafiknämnden beslutade på torsdagen att inte fortsätta arbetet med en stadslinbana. Därmed ser det väldigt mörkt ut för det omdiskuterade infrastrukturprojektet i Göteborg.

För en månad sen fick nämnden ta del av trafikkontorets tre alternativa linbanelösningar – samtliga betydligt billigare än ursprungsförslaget, vars kostnader skenat rejält. Men en enig nämnd väljer att inte gå vidare med prestigeprojektet, som från början var tänkt att stå helt klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– Nämnden har beslutat av avbryta projektet och nu vill de ha tid att tänka innan de beslutar hur vi ska gå vidare, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret till Byggvärlden.

Anledningen till att man inte väljer att gå vidare med linbanan uppges bland annat bero på att man inte anser att kostnaderna motsvarar nyttan för projektet som kollektivtrafiklösning mellan fastlandet och Hisingen. I ursprungsförslaget skulle kostnaden för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen uppgå till 1,1 miljarder kronor, en summa som i våras justerades upp till fyra miljarder. De tre lösningarna som presenterades förra månaden var billigare, men hade också bland annat färre gondoler och sämre turtäthet.

Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas och i väntan på det är projektet pausat, meddelar trafikkontoret. Med anledning av att det finns ett beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs stadslinbana går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen efter det att Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattat sitt beslut om projektets framtid.

– Projektet Göteborgs stadslinbana har med andra ord en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig. Tillsvidare är projektet pausat i väntan på beslut, säger Christer Niland.

Text: Henrik Ekberg