Nyheter

”Stoppa machojargongen”

Sexskämt. Tjejer som på nåder är en del av produktionen och på sin höjd får föra anteckningar på möten. Kvinnor som tröttnar och lämnar byggbranschen lika snabbt som de kom. <br></br> — Nu får det räcka, anser sex byggchefer i ett upprop mot

Skriv under uppropet – klicka här!

Ett möte på en byggarbetsplats i Sverige 2008. I rummet: en kvinna och resten män. ”Har du lämnat hit din sekreterare? Fast det blev kanske inte så mycket gjort för dig med henne i rummet, hö hö”. Peter Walfridsson, entreprenadprojekterare på Glaslindberg i Malmö satt tyst. Häpnade. Och har sedan dess funderat mycket över jargongen och diskrimineringen som stänger dörrar för tjejerna inom byggbranschen.

Sedan läste han med stigande ilska om de två kvinnliga snickare som anmält Skanska till Jämställdhetsombudsmannen efter att ha blivit sextrakasserade på sina arbetsplatser.
— Det är dags att säga ifrån! Det finns en grov jargong inom byggbranschen som vi behöver ta itu med, säger Peter Walfridsson.

Själv önskar han att han hade sagt ifrån, trots att det var första mötet hos nya uppdragsgivaren. För det är med skämten och machojargongen som allt börjar, det som till slut kan leda till trakasserier av kvinnor i branschen.

— Att det kommer in fler tjejer i byggbranschen verkar ibland vara svårt för gubbarna att hantera. Då är ett sätt att förminska kvinnorna att skämta på deras bekostnad, säger Catharina Holmström, arbetschef på Nimab Support.

Hon har arbetat inom byggbranschen i tio år och säger att det fortfarande är alldeles för få som säger ifrån när det skämtas grovt eller någon inleder med ”lilla gumman…”.

Byggcheferna anser att det är dags att samtliga företag tar tag i frågan om grov jargong, bemötande av kvinnor och hur diskriminering inom branschen kan förhindras. Cheferna axlar ett tungt ansvar för att alla känner sig välkomna och accepterade på sina byggarbetsplatser. Men här är byggcheferna tydliga med att ansvaret även vilar på varje enskild individ i branschen.

— Alla måste markera när arbetsplatsen har grov jargong och någon får ett dåligt bemötande. Det är ute på byggarbetsplatserna förändringen måste ske, säger Peter Walfridsson.

I sin bekantskapskrets har han själv två kvinnor som lämnat byggbranschen på grund av attityden de mötte.
— Gubbarna de jobbade med tog för givet att de skulle vara sekreterare under möten. En kille som började sin anställning samtidigt som en av dem fick vara med i produktionen på ett helt annat sätt. Hon fick i stället höra att ”lilla gumman det här löser inte du”. Det är inte rätt! Alla ska få samma chans till lika arbetsuppgifter, säger han.

Det handlar om att ha en vilja att behandla alla arbetskamrater med samma respekt.
— Det är tufft att komma ut som nyutexaminerad tjej på en byggarbetsplats i dag. Det finns så jättefå tjejer där ute, man blir nästan chockad när man ser en. Vi hoppas det här uppropet ska ge ringar på vattnet och få fler att tänka till. Händer det inget, kommer vi inte att få fler tjejer till byggbranschen, säger Peter Walfridsson.