Nyheter

Stor efterfrågan på kompetens inom hållbarhet

Efterfrågan på personer med kompetens inom hållbarhet är stor, enligt en ny Ramirentrapport. Bild: Gettyimages

En ny rapport från Ramirent visar att byggbranschen suktar efter personer med kompetens inom hållbarhet och digitalisering.  

 – Det här är eftertraktade kompetenser, som vi behöver locka från branscher vi traditionellt inte brukar rekrytera från, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent.

Rapporten bygger på olika frågor ställda till framför allt personer på ledande poster inom byggbranschen. Cirka 200 personer har svarat. Bland svaren kan nämnas att 30 procent av de tillfrågade ser hållbarhetsexperter som en kompetens som saknas i dag. Därefter följer logistiker (24 procent), digitaliseringsexperter (23 procent), AI-ingenjörer (19 procent) och processledare (11 procent)

– Det här är eftertraktade kompetenser, som vi behöver locka från branscher vi traditionellt inte brukar rekrytera från. För att lyckas med det, måste vi bli duktiga på att visa vad branschen kan erbjuda och samtidigt jobba med attityder och gamla strukturer för att visa att byggbranschen är en framtidsbransch där man är med och förändrar och utvecklar samhället. Branschen kommer genomgå stora förändringar – inte minst inom hållbarhetsområdet – och här ser jag att såväl kompetenser som insikter från andra branscher är avgörande för att skapa en modern byggsektor, säger Anna Klebe.

Ramirentrapporten visar också att framför allt personer på ledande befattningar vidareutbildar sig frekvent. 73 procent av dem går någon form av utbildning minst en gång/år.

– Det är positivt. Branschen behöver fylla på med ny kunskap. Samtidigt sker mycket av lärandet på själva arbetsplatsen när man mixar mer erfarna med nya kollegor, och det lärandet är byggbranschen väldigt duktiga på, säger Anna Klebe.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Byggfakta.

Ta del av hela rapporten här.