Nyheter

Stor nedgång i orderingång för småhus 2018

Orderingången för styckebyggda småhus minskade med 19 procent under 2018 medan orderingången för gruppbyggda småhus sjönk med 24 procent, vilket talar för ett minskat småhusbyggande i år.

Det visar statistik från TMF, Trä- och möbelföretagen, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Styckebyggda småhus är, i princip, hus där enskilda personer agerar byggherre och utgör den största delen av småhusbyggandet. Gruppbyggda småhus är hus där byggandet i stället drivs av ett byggföretag.

Gustaf Edgren, branschutvecklare vid TMF, säger till Nyhetsbyrån Direkt att det tar ungefär knappt ett år, plus minus några månader, från order till att byggandet påbörjas för ett genomsnittligt småhusprojekt. Detta innebär att statistiken indikerar ett minskat antal byggstarter av småhus under 2019. Runt 90 procent av alla småhus som byggs i Sverige är i trä.

”Nedgången beror främst på alla kreditrestriktioner – bankernas hårdare kreditprövningar och ’kvar att leva på’- kalkyler liksom Finansinspektionens bolånetak och båda amorteringskrav. Vi såg hur det andra amorteringskravet, skuldkvotstaket, slog hårt. Många banker har tolkat det som just som ett tak för hur mycket de lånar ut i stället för att kräva en procentenhets extra amortering”, säger Gustaf Edgren.

En annan hämmande faktor är att det är svårt att få mark för att bygga småhus.

”Det finns en förutfattad mening om att det enda som är hållbart är att förtäta befintliga områden med höga flerbostadshus. Det faller på sin egen orimlighet. Det viktigaste motargumentet är att de flesta önskar att bo i småhus. Om man inte bygger som folk vill bo måste man fråga sig vem man annars bygger för”, säger Gustaf Edgren.

Nyhetsbyrån Direkt