Nyheter

Stor ökning av konkurser i september

Under september ökade konkurserna med 24 procent jämfört med samma månad förra året, visar siffror från UC. Siffrorna bekräftar de pessimistiska konjunktursignaler som nu rapporteras från flera håll. De privata tjänsteföretagen, partihandeln och transportsektorn är särskilt drabbade.

Antalet företagskonkurser ökade med 24 procent under september månad, i jämförelse med samma månad 2011. Totalt gick 501 företag i konkurs under september. Sett till helåret har konkurserna stadigt ökat, med undantag av mars månad.   

– Sett ur ett femårsperspektiv ligger vi nu förhållandevis högt i antalet konkurser. Endast under 2009, då finanskrisen var som djupast, hade vi fler konkurser under perioden januari-september. Läget har under året också successivt försämrats, så nu är det inte heller mycket som tyder på att det kommer att ske någon ljusning av konjunkturen under hösten. Tillväxten i svenskt näringsliv bromsar och många branscher räknar med en svagare efterfrågan framöver, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser hittills i år uppgår till 4 857. Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period förra året. 
– När det gäller de företag som går i konkurs har det skett en förskjutning under de senaste åren. Det vi nu ser är en utveckling mot att fler större och etablerade företag slås ut. Då riskerar också vissa dominoeffekter att uppstå.

Stockholm och Västra Götaland tyngt av konkurser
I storstadslänen Stockholm och Västra Götaland noterades ett kraftigt ökat antal konkurser under september, och konkurstalen landade där på 39 respektive 31 procent. I Skåne län minskade däremot antalet konkurser med 10 procent under månaden. 
– Skåne hade, till skillnad från de andra storstadsregionerna, särskilt många konkurser under fjolåret, vilket kan förklara utvecklingstrenden i år i Skåne. 

I Västra Götaland har det under året varit särskilt många konkurser inom parti- och detaljhandeln. Detta gäller även för Stockholms län, där också företag som ägnar sig åt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet haft det riktigt tufft. Den senaste månaden är det i synnerhet de privata tjänsteföretagen, partihandeln och transportsektorn som drabbats av flest konkurser. 
– I den svaga konjunkturen förhåller sig konsumenterna avvaktande, drar ner på inköpen och spenderar mer på vardagliga och mindre kostsamma produkter än på exempelvis kapitalvaror och tjänster. Även om konsumenterna länge har dragit runt svensk ekonomi kan en ökad försiktighet och ändrade köpbeteenden få konsekvenser för många företag, säger Roland Sigbladh.

Näringslivet rustar för en osäker framtid
Företagen ser nu över sina kostnader och många tar till besparingsåtgärder för att klara av konjunktursvackan.  
– Det innebär även minskade investeringar samtidigt som tillväxten kan påverkas av en försiktigare kreditgivning. Exportföretagen är pressade och osäkerheten kring utvecklingen i vår omvärld är stor. Det är osäkert när den ekonomiska situationen i euroområdet kommer att stabiliseras, eller vad presidentvalet i USA får för påverkan för det svenska näringslivet. Vi får nog räkna med en fortsatt osäker situation för näringslivet ett tag framöver, säger Roland Sigbladh.

UC är ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och ägs av de svenska affärsbankerna.