Nyheter

Stor ökning av tips till Fair Play Bygg

Tipsen till Fair Play Bygg har ökat varje år sedan starten 2016. Foto: Getty Images

Upplägg där utländska arbetstagare tvingas betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren, människohandel, mutor och bristande arbetsmiljö är en del av innehållet i de ärenden som Fair Play Bygg utrett under 2019.
Under fjärde året med Fair Play Bygg har projektet fått in 361 tips och lämnat vidare 241 bearbetade ärenden till olika myndigheter – en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Under 2019 mottog Fair Play Bygg 361 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Det är en ökning med 76 procent jämfört med 2018 och en ökning med 240 procent jämfört med 2016.
– Vår bedömning är att brottsligheten inom bygg ligger på en hög nivå jämfört med andra branschen, men dem stora ökningen av tips tror vi främst beror på att fler känner till vår verksamhet, säger Peter Leander, projektledare och analytiker på Fair Play Bygg.

2019 lämnade Fair Play Bygg över 241 bearbetade tips om misstänkt brottslighet till olika myndigheter. Antalet överlämnade tips har ökat med 193 procent jämfört med 2018 och med 473 procent jämfört med 2016. En bidragande anledning till att de överlämnade ärendena ökat så markant är att Fair Play Bygg i dag har tre personer som arbetar heltid med att granska de inkomna tipsen.
De myndigheter som Fair Play Bygg har lämnat de bearbetade tipsen till är Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

– Precis som tidigare år så är den vanligaste brottsmisstanken skattebrott genom att använda sig av svart arbetskraft. Vi ser exempel på stora skattebrottsupplägg som går ut på att ta ut svarta pengar ut bolaget och stoppa i egen ficka, säger Peter Leander.

Bland de 241 överlämnade ärendena rörde 201 misstanke om skattebrott. I ärenden rörande misstanke om skattebrott har arbetskraften i samtliga fall varit utländsk.

Liksom tidigare år har Fair Play Bygg under 2019 fått in detaljerad information om människohandelsupplägg där arbetskraft från tredjeland, det vill säga utanför EU, får betala stora summor pengar för att smugglas till Sverige och arbeta inom byggsektorn. Denna brottslighet går delvis hand i hand med villkorade tillfälliga arbetstillstånd där arbetstagarna betalar tillbaka delar av sin lön till arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren tycks alltså betala en schysst lön, men i själva verket utnyttjar de personer i en utsatt position som har allt att förlora på att prata med myndigheter. Det är skrämmande att se och undergräver den sunda konkurrensen. Vi ser även liknande upplägg med vit arbetskraft, där anställningen och det tillfälliga arbetstillståndet, är villkorad med att den anställde måste betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren.

Fair Play har exempel på löner så låga som mellan 30 och 50 kronor i timmen för personer från tredjeland och dessutom måste många av de utländska arbetarna också betala sin arbetsgivare för boende. Svart arbetskraft från andra EU-länder, som har rätt att arbeta och vistas i Sverige, kan ha löner på mellan 80–100 kronor i timmen.

Fair Play Bygg har fått information om flera byggföretag där arbetskraft från andra EU-länder blivit av med sina arbeten till förmån för billigare arbetskraft från länder utanför EU/EES. Detta skulle kunna vara ett tecken på att den stora närvaron av arbetare utan uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, konkurrerar ut arbetare – även svartavlönade – från övriga EU.

Även under 2019 har Fair Play Bygg arbetat med företag och företagsgrupper som ingår i grov organiserad brottslighet. Dessa företag har delvis kunnat gå att koppla till mc-gäng samt östeuropeiska maffialiknande företagskonstellationer. Det gemensamma för dessa ärenden har varit ett tydligt våldskapital samt att företagen har omsatt stora summor pengar, upp till hundratals miljoner kronor.

Misstankar om korruption är återkommande bland de ärenden som Fair Play Bygg hanterat under åren. Under 2019 har Fair Play Bygg lämnat över fyra tydliga ärenden där personer misstänks för givande och tagande av muta.

– Men information om mutbrott har funnits i fler ärenden än de vi överlämnat, säger Peter Leander.

I de ärenden som Fair Play Bygg arbetat med sedan projektets start har samtliga korruptionsmisstankar rört personer på byggföretag, som enligt information ska ha mutat nyckelpersoner (platschefer, arbetschefer, inköpare) på andra företag i utbyte mot lukrativa kontrakt. De påstådda mutorna har bestått av kontanter, resor och gratis byggmaterial till mutade personers privata byggprojekt.

46 av de 241 överlämnade ärendena gäller gravt misskötta byggarbetsplatser.

– God arbetsmiljö kostar och oseriösa bolag struntar helt enkelt i det.

2018 lämnade Fair Play Bygg över 54 ärenden till Skattebrottsenheten på Skatteverket.
Vid en kontroll av de 54 överlämnade ärendena i januari 2020 hade 12 företag fått höjda skatter och avgifter med totalt 9,49 miljoner kronor. 

Fair Play Bygg har också följt upp vad som hänt med misstänkta företag överlämnade till Skatteverket för verksamhetsåren 2016 och 2017, men som ett år efter respektive verksamhetsår inte fått höjd skatt. Uppföljningar gjorda i januari 2019 och 2020 visar att totalt ytterligare tio företag fått höjd skatt med sammanlagt 10,3 miljoner kronor. 
Vidare har Fair Play Bygg granskat resultaten av översända ärenden till Skatteverket för första hälften av 2019. Resultatet för denna period är, hittills, sju företag med totalt 2,7 miljoner kronor i höjd skatt. Sett till Fair Play Byggs tre första verksamhetsår, 2016, 2017, 2018, samt första hälften av 2019, har sammanlagt 71 företag fått höjd skatt med totalt 56,79 miljoner kronor.

Inkomna och överlämnade ärenden:

2019:
Inkomna tips: 361
Överlämnade ärenden: 241

2018:

Inkomna tips: 205
Överlämnade ärenden 83

2017:
Inkomna tips: 141
Överlämnade ärende: 55

2016:
Inkomna tips: 106
Överlämnade ärenden: 42

241 överlämnade ärenden 2019, fördelade på myndighet:

Skatteverket 211
Arbetsmiljöverket 66
Ekobrottsmyndigheten 32
Polisen 7

(Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter.)

Överlämnade ärenden 2019, fördelade på misstänkta brott:

Skattebrott: 201
Arbetsmiljöbrott: 50
Penningtvätt: 26
Brott mot utlänningslagen: 22
Kreditbedrägeri: 9
Koppling till kriminellt gäng/nätverk: 5
Människoexploatering/ människohandel: 5
Mutbrott: 4
Bokföringsbrott: 3
Narkotikabrott: 2
Vapenbrott: 1

Fakta: Fair Play Bygg

Verksamheten inom Fair Play Bygg startade den 19 februari 2016 och syftar till att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen.

Fair Play Bygg finansieras och drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Syftet är att motverka oseriösa och kriminella krafter inom byggbranschen som skapar snedvriden konkurrens genom missbruk av system och bristande säkerhet.