Nyheter

Stor ökning av utländsk arbetskraft

Arbetsmiljöverket har summerat utstationerad arbetskraft för 2018. Foto: Arbetsmiljöverket

Under 2018 har 70 361 arbetstagare haft ett pågående utstationeringsuppdrag inom branschgruppen ”Byggverksamhet”. 40 337 av dessa kom från Polen, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med föregående år.
Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017.

– Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter sex år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökat stadigt och rejält. Men om det är anmälningsbenägenheten som ökat eller en faktisk ökning av utstationerade är svårt att säga, säger Arne Alfredsson, t.f. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Vanligast är fortfarande sysselsättning inom bygg- och anläggningsverksamhet. Här har också skett en tydlig ökning av antal arbetstagare. Drygt 66 procent av de utstationerade arbetade inom byggverksamhet 2018. Antalet utstationerade inom byggverksamhet har ökat med 26 700 personer jämfört med 2017.

– Sex av tio utstationerade jobbar i byggsektorn och förklaringen till ökningen är troligen den starka byggkonjunkturen.

Av det totala antalet utstationerade arbetstagare som anmäldes till registret under perioden 1 januari till och med 31 december 2018 jobbade 70 361 personer inom ”Byggverksamhet”.

”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet” vilket är den största branschen under 2018 sysselsatte ungefär 37 procent, 39 247 personer, av totala antalet utstationerade, vilket är en ökning i förhållande till 2017 då den siffran var ungefär 31 procent.

”Byggande av hus” återfanns som näst största bransch med närmare 24 procent, 25 624 personer, av samtliga utstationerade arbetstagare under 2018 vilket var samma andel som under 2017. Inom kategorin ”Anläggningsarbeten” fanns 5 490 utstationerade.

Polackerna toppar listan över utstationerade byggarbetare. 2018 fanns 40 337 arbetstagare från Polen i byggbranschen, vilket motsvarar 43 procent av det totala antalet utstationerade arbetare. Polen var i topp även 2017, då med 26 644 arbetare. Det innebär en ökning av polska gästarbetare med nästan 75 procent på ett år.

Även totalt, sett över alla branscher, står Polen för den överlägset största andelen utstationerade arbetstagare. Av de 67 olika länder som utstationerat arbetstagare under 2018 fanns 46 396 utstationerade polacker i Sverige 2018, varav alltså drygt 40 000 inom byggverksamhet.

Utöver byggverksamhet arbetade 2018 mycket utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin och i informations- och kommunikationsverksamhet. 

FAKTA:

Utstationerade i byggbranschen:

  • Polen: 40 337 arbetstagare
  • Lettland 5 736 arbetstagare
  • Tjeckien 5 351 arbetstagare
  • Litauen 4 978 arbetstagare

Utstationeringsregistret :

Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att arbetstagare ska arbeta tillfälligt i Sverige. Registreringskravet gäller för utländska arbetsgivare etablerade i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU. Syftet med registret är att ge arbetsmarknadens parter och tillsynsmyndigheter möjlighet att se var i Sverige arbetstagarna befinner sig och att ge insyn i arbetstagarnas arbetsvillkor.

            Källa: Arbetsmiljöverket