Nyheter

Stor satsning på studentbostäder

21 000 nya studentbostäder till 2026 är Akademiska Hus planer inför framtiden.
Redan till 2021 ska de medverka till att 11 000 nya studentbostäder står klara.
Det meddelade de på en pressträff tillsammans med  bostadsminister Peter Eriksson (Mp) och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S).

Akademiska Hus ökar sin planerade nybyggnation av studentbostäder.
Minst 11 000 studentbostäder ska byggas till 2021, varav 6 400 i egen regi, och ytterligare 10 000 studentbostäder ska färdigställas till 2026.
Nyproduktionen ska ske både genom egen nyproduktion och genom försäljning av mark till andra aktörer. Utöver detta kommer mark tillgängliggöras för 7 000 vanliga bostäder.

Planerna har tagits fram som en direkt följd av regeringens utökade uppdrag till Akademiska Hus 2015 samt den markinventering som de statliga fastighetsbolagen gjort under 2016.

– Byggandet av studentbostäder är rekordhögt. I år beräknas 6 200 studentbostäder att påbörjas. De planer som Akademiska hus nu presenterar stärker den bilden. Kan vi upprätthålla dagens höga nivåer kommer vi att inom några vara i balans när det gäller studentbostäder i de flesta studentstäder, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

– Inom fyra år kommer än 11 000 studentbostäder stå färdiga på grund av det arbete som nu påbörjats. Det är bra både för den svenska samhällsekonomin och den enskilda studenten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Martin Johansson, generalsekreterare, Studentbostadsföretagen:
– Vi har länge påpekat att det fattas upp emot 20 000 studentbostäder redan idag. Därmed är det är väldigt positivt att regeringens förändrade uppdrag till Akademiska Hus lett till en satsning som avsevärt kan förbättra studentbostadssituationen på de studieorter Akademiska Hus verkar på. Att det dessutom sker i samverkan med andra aktörer genom markförsäljning ser vi som ett extra plus. När vi frågar studenter vad som är viktigast med deras studentboende är det vanligaste svaret närhet till lärosätet. Samtidigt visar forskning att boende nära utbildningen ger bättre studieresultat. Fler studentbostäder i campusnära områden är positivt ur flera aspekter.

Susanne Malmgren, Chef studentbostäder, Akademiska Hus:
– Student- och forskarbostäder är en central del både för att skapa levande campus och för lärosätenas konkurrenskraft. Vi har genomfört en inventering på de studieorter där vi finns och i vår dialog med lärosätena kommit fram till att det behövs minst så här många studentbostäder för att skapa attraktiva campus.