Nyheter

Stor skillnad mellan sparvillkor

Det är stor skillnad mellan de villkor för bosparande som de tre bolagen SBC, Riksbyggen och HSB erbjuder. SBC erbjuder lägst ränta på sitt konto. <br></br> — Räntan borde vi kunna göra något åt. Vi har påbörjat en diskussion med Handelsbanken

Bosparande erbjuds av en del bolag för att kunderna ska kunna köpa sig förtur till de bostäder som bolagen bygger. Men villkoren för sparandet ser mycket olika ut, visar Byggvärldens jämförelse.

Vi har jämfört de tre bolagens villkor för bosparande utifrån vilka avgifter som krävs, vilken ränta man får på kontot och hur många bostäder som bolagen uppför per år.

Resultatet visar att SBC ger sämre villkor än de andra två bolagen. Avgifterna är högre, framför allt på grund av den avgift som utgår vid köp av en SBC-bostad, och räntan på deras konto är betydligt lägre än den man kan få hos Riksbyggen eller HSB.

— Vi har påbörjat en diskussion med Handelsbanken och ska titta på det efter sommaren. Men det är en otroligt liten del av sparandet som ligger där, säger Johan Halla.

I stället är det i de två fonderna som huvuddelen av SBC:s bosparare har placerat sina pengar. Men även där utgår en saftig avgift.

1,5 procent av fondernas förmögenhet, som nu uppgår till sammanlagt 875 miljoner kronor, går till Handelsbanken för förvaltningen. 1 procent av den sammanlagda förmögenheten går varje år till SBC för att företaget ska kunna köpa ny mark och uppföra nya bostäder. Efter momsinbetalning skulle det i dagsläget innebära 7 miljoner kronor.
— Det används i verksamheten, säger Johan Halla.

Han uppger att priserna som SBC sätter på sina bostäder är marknadsmässiga. Men det blir ingen budgivning. Vill bospararna inte ha bostäderna bjuds de ut till försäljning på öppna marknaden. Men inte heller där blir det någon budgivning.

— Nej, vi har låst det här. Det skulle innebära att de som har köpt skulle få en ändrad kostnadskalkyl, så har vi inte valt att arbeta, säger Johan Halla.

I dagsläget finns 18 000 personer som bosparar hos SBC.
— Det finns väldigt mycket unga som står i vår kö, det är väldigt många som sparar åt sina barn och barnbarn, säger Johan Halla.

Den typiska bospararen hos SBC är enligt Johan Halla en kvinna i 40-årsåldern med barn och en god familjeinkomst.

SBC har som målsättning att bygga 400-500 nya bostäder per år. Hittills har man dock legat på 200 lägenheter per år. De prioriterade områdena är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Tycker ni att ni står er i konkurrensen med Riksbyggen och HSB?
— Vi är en mycket mindre aktör. Det känns inte som om vi är konkurrenter, vi har olika inriktning på hur och var vi bygger. HSB är rikstäckande medan vi finns i storstadsregionerna, säger Johan Halla.

Är ni en elitaktör?
— Säg hellre nischaktör. Jag tycker inte att vi bygger för en elit, vi har ungdomslägenheter också. Men vi har en uttalad målsättning att finnas i A-lägen, säger Johan Halla.