Nyheter

Stora Enso investerar i produktion av korslimmat trä

Stora Enso har beslutat att investera 45 MEUR i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Sverige. Investeringen kommer att stärka Stora Ensos ställning som global leverantör av byggelement i trä.

Stora Enso investerar i produktion av korslimmat trä (CLT) i Gruvön, skriver företaget i ett pressmeddelande på tisdagen.

Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019. Kapaciteten för den nya produktionslinjen beräknas till runt 100 000 m³ per år efter uppstartsfasen, under förutsättning att de tillstånd som krävs finns på plats. 
Investeringen väntas generera en årlig omsättning på ungefär 50 MEUR vid full kapacitet. 
Den helt nya investeringen blir en utökning av det befintliga sågverket i Gruvön. Byggnationen beräknas starta i slutet av fjärde kvartalet 2017. 
– Den här investeringen stödjer vår strategi att växa i byggbranschen och öka användningen av trä som byggmaterial. Vårt mål är att öka vår kostnadsmässigt konkurrenskraftiga CLT-kapacitet där det är geografiskt fördelaktigt med tanke på våra marknader. Vi ser en betydande potential för CLT på den nordiska marknaden. Efterfrågan för denna premiumprodukt, våra välbeprövade koncept samt byggkomponenter och -system av massivt trä ökar kontinuerligt, säger Jari Suominen, Executive Vice President för Stora Ensos Wood Products-division, i pressmeddelandet.
I Gruvön kan Stora Enso dra nytta av och utnyttja de befintliga lokalerna.  Investeringen väntas inte påverka den nuvarande verksamhetsnivån på det befintliga bruket. Totalt räknar man med att arbetsstyrkan i regionen kommer att öka med ungefär 60 heltidsanställda.