Nyheter

Storbygget dröjer

Egentligen är det här ingen nyhet – men i ”gropen” i Haparanda händer ingenting.
Oppositionspolitiker Sven Tornberg (C) vill nu att kommunen börjar lägga upp en plan B för vad de ska göra om bygget inte blir klart som avtalat.
Byggentreprenören Lehto lovar att handlingarna kommer så snart de är färdigställda.

Varje fullmäktigemöte har den stående punkten om läget vid Barents Center.
Vid senaste mötet väckte Sven Tornberg diskussionen om en beredskap, en plan B, för vad kommunen ska göra om bygget inte blir av eller blir klart i tid.

Enligt kontraktet ska Barents Center vara klart senast 1 januari 2020 annars upphör avtalet att gälla.
– Kommer de inte igång med bygget i tid måste vi göra något själva, och då måste man börja planera redan nu. Det mesta akuta är skolans situation, där finns ett stort behov av nya lokaler, säger Sven Tornberg.

Det är främst Språkskolan som hamnat i kläm. En av byggnaderna där de hållit till är utdömd och stängd och därför har delar av skolan flyttat till lokaler i gymnasieskolan.  När Barents Center blir klart ska gymnasieskolan flytta in där och Språkskolan ta över deras lokaler.
– Under tiden blir Språkskolan splittrad och då fungerar inte pedagogiken som det är tänkt. Men vad händer om Barents Center inte blir av?

Sven Tornberg beskriver det som att frågetecknen kring Barents Center har satt Hapranda i väntrummet.
– Jag upplever att många väntar på besked. Exempelvis avvaktar företag med satsningar och utvecklingsarbete eftersom de inte vet om det kommer att komma stora företag med stora resurser hit. Bättre information från byggherren skulle underlätta för alla, säger han.

Kommunalrådet Peter Waara (S) ser i nuläget inga skäl att lansera någon plan B.
– Signalerna vi får från bland andra David Lehto och Concents vd är positiva, säger han.
När det gäller de saknade handlingarna kan kommunen inte styra över de relationer som byggaren och byggherren, menar han.
– Men vi vill att bygget kommer igång så snart som möjligt.

I veckan ska han träffa Torneås stadsdirektör för att diskutera frågan om Språkskolan.
– Här är det viktigt att löskoppla frågan om språkskolan från Barents Center så att inte det sker fördröjningar i onödan.

Byggvärlden har försökt att få ett samtal med projektutvecklare David Lehto, Concent AB, utan att lyckas. Men han har svarat på några frågor via mejl.
När kommer in att lämna in de sista, efterfrågade handlingarna till kommunen?
– Vi jobbar med handlingarna just nu och kommer skicka dem när de är färdigställda.

Varför har det dragit ut på tiden?
– Projektet är stort och vi är perfektionister och tummar inte på någonting. Vi vill vara 100 procent nöjda med handlingarna innan vi skickar över dem till Haparanda kommun för granskning.

Politiker är oroliga för att bygget inte kommer att bli av och enligt dem är även medborgarna oroliga, vad kan du ge för besked till dem?
– Projektet kommer att bli av.

Har ni fortfarande för avsikt att bygga Barents Center?
– Ja, vi kommer att bygga Barents Center.