Nyheter

Storfajt om miljömärkning

Leed eller Breeam? De stora byggbolagen har valt olika vägar för att miljömärka sina projekt. <br/> – Breeam är bäst, säger NCC Property Developments miljöchef.<br/> – Leed är på frammarsch, säger hans motsvarighet på Skanska Sverige.

I takt med att kraven på energisnålt byggande har höjts har olika miljömärkningssystem förankrats. Skanska och NCC har dock gått olika vägar.

– Vi använder Breeam som är ett väl beprövat miljöklassningssystem. Breeam har accepterats av många kunder och är ett system, utvecklat på den europeiska marknaden där vi är verksamma, förklarar Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development.

Johan Gerklev på Skanska Sverige anser dock att Leed är det system som passar företaget bäst.

– Vi använder Leed eftersom erfarenheterna från USA med denna märkning är positiva. Dessutom använder stora och internationella kunder som Ikea, Coca-Cola och Nordea systemet. Leed är ett miljömärkningssystem på frammarsch.

Men vad är det egentligen för skillnader mellan Leed och Breeam? Nästan inga alls, enligt Anna Barosen, Breeamcertifierad civilingenjör och miljökonsult på White Arkitekter.

– De liknar varandra mycket. De tar upp samma saker, men är administrerade olika. De har till exempel olika betygsskalor, säger hon.

Breeam utvecklades på 1990-talet och används i flera länder, framför allt i Europa. Leed är en amerikansk vidareutveckling av Breeam, men nu globalt spridd. I båda systemen får en byggnad poäng för varje uppfyllt kriterium. Ju fler poäng, desto högre betyg.

– På ett par viktiga områden är kraven för att uppnå högsta betyg högre i Breeam. Men på det stora hela är de värda lika mycket, säger Anna Barosen.

Snart kan dock en avgörande förankring av ett, eller flera, system i Sverige vara på gång. I somras bildades Sweden Green Building Council, SGBC, av 12 aktörer inom byggbranschen, bland annat Skanska och NCC. Just nu utreder SGBC hur standarden i Sverige ska se ut.

– Vad det betyder i praktiken är svårt att säga. Om man till exempel kommer fram till att Breeam är att föredra, så har jag svårt att se att ett företag som McDonald’s, som beslutat att använda sig av Leed, skulle ändra sig, säger Anna Barosen.

Hur ser prognosen för Leed och Breeam ut, i Sverige och globalt?
– Det kan jag inte svara på – båda har fördelar. Leed finns i fler länder, fast det finns fler Breeam-certifierade byggnader.

Tre vanliga miljömärkningar

Breeam
Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Ungefär 11 000 byggnader har klassificerats enligt Breeam. Systemet är utvecklat i Storbritannien under början av 90-talet. Exempel på länder med Breeam klassning: Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Turkiet.
Aspekter som till exempel utformning, energiförbrukning och avfallshantering graderas i ett poängsystem. Därefter får projektet ett betyg. Skalan sträcker sig från Passed till Outstanding.

Leed
Leadership in Energy and Environmental Design. Är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem som utvecklats ur Breeam. Bedömer i grund och botten samma kriterier som Breeam.

Green Building
EU-märkning som enbart ställer krav på energiförbrukningen.