Nyheter

Storgräl om energiavtal

Bygg- och fastighetsbranschen har försökt att enas kring ett energiavtal. Men nu har samarbetet strandat. Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier skyller på varandra.

Bråket utspelar sig inom Svebyprojektet, som syftade till att fastställa hur beräkning och verifiering av energiprestanda ska gå till. Projektet initierades av Fastighetsägarna som knöt till sig Byggherrarna och flera andra intressenter.

Inom Svebyprojektet skulle branschen enas om hur energiförbrukning skulle mätas, och utforma ett branschavtal om energiförbrukning. Avtalet kallas Energikrav09 och skulle reglera situationen om en byggnad inte lever upp till kraven på energiförbrukning.

Sabo, Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag, vill att byggaren i så fall kostnadsfritt ska åtgärda energiåtgången, samt betala för den energi som överskrider den överenskomna förbrukningsnivån.

Men nu har Sabo surnat till och tycker att Sveriges Byggindustrier, BI, förhalar processen.

— Det händer ingenting. Vi har hållit på i drygt ett år nu. Till slut blir man väldigt trött när man ser behovet från beställarhåll, säger Gösta Gustavsson, tillförordnad enhetschef för fastighetsutveckling på Sabo.

Även Fastighetsägarna tycker att det har varit svårt att komma överens med Sveriges Byggindustrier:
— Om två parter ska bli överens måste man ge med sig lite från båda håll, men här har det bara varit ensidiga eftergifter från fastighetssidan, säger Bengt Wånggren, utvecklingschef på Fastighetsägarna.

Men Sveriges Byggindustrier, BI, vill inte kännas vid att det är de som förhalar processen.
— Vi trodde att vi skulle kunna sy ihop säcken, men sen avbröt Fastighetsägarna arbetet. De sa att det tog alldeles för lång tid och att de skulle gå ut med något eget. För mig är det obegripligt att en vanlig diskussionsrunda plötsligt avbryts, säger Åke Rådberg, chefsjurist på BI.

Fastighetsägarna hoppade av processen för någon månad sedan.
— Efter 1,5 års förhandlade så tröttnade mina fastighetsägare och sa nu får det förbanne mig vara nog med detta förhalande. Det var väldigt långdraget, diskussionerna tog aldrig slut, säger Bengt Wånggren.

Både Sabo och Fastighetsägarna menar att branschen nu är överens om hur man ska mäta energiförbrukningen. Men Åke Rådberg på BI tycker att det fortfarande råder ”kaos” på området.

Bengt Wånggren hoppas fortfarande att branschen ska kunna enas om Energikrav09. Men hur det ska gå till vet han inte. Fastighetsägarna har ännu inte beslutat hur de ska gå vidare. Just nu ligger arbetet med avtalet vilande.

Tanken var att branschavtalet skulle gälla vid totalentreprenader där byggaren har ansvaret för både projektering och uppförande. Det skulle utformas som ett tillägg till de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader, ABT06. Gösta Gustavsson menar att det är angeläget att snabbt komma överens om kontraktsförhållandena.

— Boverkets energikrav har blivit tuffare och det kommer att bli en större efterfrågan på lågenergibostäder. För att inte hamna i framtida tvister är det bättre att man har klart spelreglerna från början, säger han.

Åke Rådberg säger att Sveriges Byggindustrier fortfarande är positiv till ett branschavtal, men vill att det klargörs hur man kommer fram till vem som bär ansvaret för att energiförbrukningen i en byggnad blir för hög.

— Entreprenören ska åtgärda det om felet ligger på entreprenörens sida. Men man hamnar ganska snabbt i juridiken här. Entreprenören kanske säger att det är fastighetsägaren som inte har fininställt styrsystemen eller att de boende har för hög värme på, säger Åke Rådberg.

Boverkets energikrav

Boverket skärpte energikraven på byggnader den 1 februari 2009, men hela 2009 betraktades som en övergångsperiod där man kunde följa de gamla kraven. Från och med 2010 är det dock de nya energikraven som gäller fullt ut:

Energianvändning (kilowattimmar per kvadratmeter och år)

Klimatzon: I II III
Lokaler med elvärme: 95 75 55
Lokaler med annan uppvärmning än elvärme: 140 120 100
Bostäder med elvärme: 95 75 55
Bostäder med annan uppvärmning än elvärme: 150 130 110

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.