Nyheter

”Storleken utmanar i Förbifart Stockholm”

Implenia har bergtunnelentreprenaderna FSE 403 och FSE 410. Foto: Susanne Bengtsson

Förbifart Stockholm består av 18 kilometer bergtunnel uppdelade på sex stora huvudentreprenader.

På norra sidan har Implenia kommit längst med tunneldrivningen då man sprängt ut cirka 4,5 kilometer tunnlar.

– Men projektet kommer att peaka 2019. Då pågår bergdriften samtidigt som våra totalentreprenader för mark, betong och inklädnad har kommit igång, säger Anders Valo, produktionschef på Implenia. 

Arbetet med att bygga E4 Förbifart Stockholm pågår för fullt. Bergtunnlarna ingår i världens längsta tunnel i stadsmiljö, 16,5 km, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom finns den kortare Akallatunneln på 1,8 km under Järvafältet.

Beställaren Trafikverket har delat upp projektet i sex stora bergentreprenader, som alla är igång nu. På södra sidan har Subterra kommit längst och har sprängt ut cirka 6,6 kilometer av huvudtunneln vid Skärholmen. På norra sidan är det Implenia som är först ut. De har avverkat 4,5 km tunnel totalt inklusive arbetstunnlar, ramptunnlar, huvudtunnel samt utrymningstunnlar.

Det var 2015 som Trafikverket tilldelade Implenia Sverige AB projektet för utförandet av FSE 403 Bergtunnlarna i Johannelund för en kontraktssumma på 2,1 miljarder svenska kronor. Projektet omfattar byggandet av två 3,6 km långa parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikalschakt för ventilation samt utrymningstunnlar.

Implenia har också den mindre entreprenaden Lunda FSE 410, kontraktssumma 500 miljoner kronor, som utgörs av en arbetstunnel och två huvudtunnlar på vardera 1,6 km samt en stor VA-Station.  

– I oktober 2016 sprängde vi första tunnelsalvan, säger Fredrik Björckebaum, vd för Implenia Sverige.

Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 meter under Mälarens yta. Implenia kommer att bygga på detta djup under Lambarfjärden.

Arbetet utförs i skift. Bergdrift sker dagtid mellan 07 och 22, medan injektering och bultsättning, tysta arbeten som inte alstrar stomljud, sker nattetid.

När Förbifart Stockholm byggs kommer cirka 19 miljoner ton berg från bergtunnlarna transporteras och tas omhand. Implenia kör sina massor till NCC:s kross i Rotebro.

– Den stora utmaningen i det här projektet är storleken, det vill säga att det är väldiga mängder berg som skall sprängas bort och förstärkas. Detta tar givetvis tid. För att klara av den totala byggtiden måste även andra byggdiscipliner som mark, betong och inklädnad, in samtidigt. Utmaningen ligger i att kunna utföra dessa olika arbeten i samma tunnel samtidigt med mycket personal och många olika maskiner, säger Magnus Felldin, produktionschef berg.

Implenia ska göra en tunnel som är upp till nästan 35 meter bred, som bredast, och som kommer att ligga på 60 meters djup som mest.

– Allt är storskaligt och överdimensionerat. Vi kan jämföra det med att vi bygger en skyskrapa under mark. De 9000 väggelement som ska monteras motsvarar Empire State Building i storlek. Och allt material ska ner i tunnelhålet vilket gör logistiken till en stor utmaning, tillägger Anders Valo, produktionschef på mark, betong och inklädnad.

Utöver att spränga för tunneln så ska Implenia bygga fyra stycken stora luftutbytesstationer samt tio ställverksrum på 13 x 13 meter i betong inne i tunneln, samt en VA station.

– För oss kommer projektet att peaka 2019. Då kommer bergdriften fortfarande pågå samtidigt som totalentreprenad-delarna har kommit igång, säger Anders Valo.

Som mest kommer det att jobba runt 200 yrkesarbetare i projektet.

– Om ett år är vi cirka hundra personer i tunneln på dagtid. Vi kommer att ordna med busstransporter för personalen i tunnlarna för att minimera trafiken där, berättar Magnus Felldin.

Tunneltaket ska kläs in med membran som ska skydda farbanan mot inläckage. Implenia testar nu systemet, hur membranet ska fästas och vilket avstånd det ska vara mellan bultarna.

– Även om inklädnaden är färdigprojekterad finns utrymme för innovation och att anpassa systemet till produktionen, säger Anders Valo.

I en av nedfarterna pågår också arbete med att förstärka taket där det inte fanns något bärande berg. För att lösa detta har entreprenören först borrat in stålrör och sedan anpassat bergdriften.

– Stålrör, 13 centimeter i diameter och tre meter långa, har skarvats ihop för att bilda 15 meter långa rör som sedan fyllts med betong. Men det här är en temporär lösning eftersom vi ska bygga en betongtunnel i den här nedfarten. Vi använder den här lösningen på två ställen i tunneln, berättar Magnus Felldin.

Implenia, som tillämpar One Strategy Company, har hämtat kompetens från bland annat Tyskland till projektet. Viss projektering har gjorts av den tyska projekteringsavdelningen TDO med styrning från projekteringsorganisationen som sitter på projektet.

Trafikverket tillämpar BIM, Building Information Models, i projekteringen.

– Trafikverket levererar systemhandlingar i 3D. När alla ritningar är digitala har vi kontroll på revideringar och vet att vi inte bygger efter fel handlingar. Vi slipper mycket pappersarbete eftersom vi på projektet har valt appar bland annat för våra checklistor, säger Anders Valo.

Båda Implenias tunnelentreprenader ska vara klara 2021.
 

Entreprenadindelning och produktion för bergtunnelarbetena i projekt Förbifart Stockholm:

FSE 209 – Huvudtunnel Skärholmen Produktion startade i början av 2017, klar 2022. SBT Sverige AB (Subterra Sverige)

FSE 210 – Arbetstunnlar (Skärholmen & Sätra) och tillfällig hamn, Skärholmen Produktion startade i början av 2015, klar 2016. Tilldelad. Konsortiet Subterra/STI

FSE 302 – Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Norra Lovö Produktion startar i augusti 2016, klar 2023. Lovön Samverkan AB (JV Vianini CMC) 

FSE 308 – Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Södra Lovö Produktion startar i augusti 2016, klar 2023. Lovön Samverkan AB (JV Vianini CMC) 

FSE 403 – Huvudtunnel, Johannelund Produktion, startade hösten 2015, klar 2021. Implenia Construction GmbH/Implenia Sverige AB

FSE 410 – Huvudtunnel och arbetstunnel, Lunda Produktion startade hösten 2016, klar 2021. Implenia Construction GmbH/Implenia Sverige AB.

FSE 607 – Arbetstunnel, Akalla Produktion startade i slutet av 2015, klar 2017. Veidekke Entreprenad AB 

FSE 613 – Huvudtunnel, Akalla Produktion startar sommaren 2017, klar 2021. Strabag Sverige AB.

Källa: Trafikverket