Nyheter

Stormens hus – med fokus på klimat och oväder

I spåren efter stormen Gudrun planeras nu för en spektakulär byggnad utanför Ljungby i Småland. Byggnaden har arbetsnamnet Stormens hus och är tänkt att fungera som kompetenscentrum, upplevelseanläggning och besöksmål i ett. Arkitektbolaget har skissat på

Stormen Gudrun drog fram över södra Sverige den 8 januari 2005. Området kring Ljungby drabbades hårt. Det var upprinnelsen till idén om ett Stormens hus.

Men Stormens hus ska inte bli ett minnesmärke över Gudrun. Det ska vara ett centrum för att öka kunskapen om klimatförändringar och extremt väder, samtidigt som det ska bli en turistattraktion, alldeles intill E4:an, med ett upplevelsecentrum.

Ljungby kommun och Regionförbundet har tillsammans bekostat en förstudie över Stormens hus. I förstudien finns detaljerade visioner om vad Stormens hus kan innehålla. En rotvältepark i grönområdet intill byggnaden, en övningsbana där man kan träna sig i att köra energisnålt, ett isrum inne i huset och en tv-studio där besökaren får testa rollen som väderpresentatör är bara några av idéerna.
Projektgruppen som har jobbat med förstudien vill också ha en vindtunnel där besökaren kan känna kraften av 25 sekundmeters motvind och en plattform högst upp i byggnaden där man kan titta på utsikten.

För att ha något konkret att visa beställde projektgruppen en skiss av hur Stormens hus skulle kunna se ut av Arkitektbolaget. Skissen omfattar en hög byggnad i flera våningar, men sneda golv och bjälklag.

— Byggnaden väcker känslor. Men det är frågan om att skapa något som uppmärksammas, det får inte vara slätstruket, säger Gerth Christiansson, projektledare för förstudien.

Det sneda golvet är tänkt som en del i upplevelsen.
— Man ska kunna leva sig in i vad man kan råka ut för under en storm, säger Gert Christiansson.

Men det är inte säkert att Stormens hus kommer att se ut så som Arkitektbolaget har skissat. Enligt förstudien kommer det att hållas en arkitekttävling innan Stormens hus byggs.

Även arbetsnamnet Stormens hus har väckt känslor.
— Kritikerna menar att namnet väcker all den sorg som man genomled härnere 2005. De vill ha ett mer diplomatiskt namn, säger Gerth Christiansson.

Bland förslagen som projektgruppen har fått finns Klimathus, Extreme weather house och Vindens hus. Men Gerth Christiansson tycker inte att de är lika bra som Stormens hus.
— De är inte lokaliserande för regionen. Stormens öga passerade de här trakterna, det var här vi drabbades hårdast, säger han.

Enligt förstudien kommer Stormens hus att kosta 150 miljoner. Halva summan går till själva bygget och halva går till den tekniska utrustningen och parken runt huset. Pengarna räknar man med att kunna skaka fram genom sponsorer och EU-medel.

Driftkostnaderna beräknas gå på cirka 15 miljoner kronor per år. Den summan räknar projektgruppen med att Stormens hus ska kunna dra in genom konferenser, inträde och hyresintäkter från kontorslokaler.

Regionförbundet och Ljungby kommun ska inom den närmaste månaden besluta om och i så fall hur man ska gå vidare med planerna på Stormens hus.

Stormen Gudrun

Vindhastighetenvar upp till 40 meter per sekund.

20 människoromkom i stormen, 11 människor omkom i röjningsarbetet.

300 000 människorblev utan elektricitet, 300 000 människor blev utan fast telefonförbindelse.

75 miljoner kubikmeter skog skadades.

Kostnadenför Gudrun uppgår till cirka 20 miljarder kronor.