Nyheter

Större insyn vid rapportering av lön och skatt

Från och med januari 2018 ska arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå.

Detta enligt ett lagförslag som Skatteverket har överlämnat till regeringen.

Den 1 januari trädde den nya lagen om personalliggare i kraft. Nu kommer ytterligare ett förslag för att minska osund konkurrens och ekonomisk brottslighet på byggarbetsplatserna.

Den 5 februari lämnade Skatteverket in ett förslag till regeringen om att arbetsgivare från januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De anställda kan då få insyn i vad arbetsgivaren rapporterar varje månad till Skatteverket.

– Tillsammans med personalliggarna är det här den största nyheten som skett för sund konkurrens inom byggbranschen, kommenterar Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

Förslaget är att arbetsgivaren ska lämna arbetsgivardeklarationer med uppgift om lön och avdragen skatt på individnivå. Därmed behöver arbetsgivaren inte längre lämna kontrolluppgifter efter årets utgång.

– Förändringen ökar möjligheten för att det blir rätt från början och eventuella fel kan upptäckas och åtgärdas tidigare. Om förslaget går igenom så kan de anställda via en e-tjänst se vad arbetsgivaren har redovisat om lön och avdragen skatt. Det är en fördel för den enskilde, eftersom de får större insyn i vad som redovisats, säger Magnus Wallin, enhetschef på Skatteverkets produktionsavdelning.

Redan i Almedalen på Gotland i somras pratade Skatteverkets generaldirektör, Ingemar Hansson, om att myndigheten arbetade med ett lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

– Med en sådan lag får vi bättre förutsättningar att pressa tillbaka svartarbete. Den blir ett bra komplement till närvaroliggare, sa han då.

Förslaget innebär i korthet:

  • Arbetsgivare rapporterar information om löner och avdragen skatt för varje anställd, varje månad
  • Det som tidigare rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret rapporteras varje månad istället.
  • En e-tjänst ger den anställde insyn i vad arbetsgivaren har rapporterat in till Skatteverket och Skatteverket kan upptäcka och åtgärda eventuella fel tidigare.
  • Bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får tillgång till uppgifter bland annat om anställdas lön. Det innebär att flera myndigheter i framtiden kan fatta beslut om ersättning på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.