Nyheter

Större schakt ska ge kallare vatten

Thomas Helmersson på Säker Vatten visar hur ett schakt med isolerade vattenrör kan se ut. Foto: Susanne Bengtsson.

Under de senaste åren har tappvattenschakten i regel blivit mindre.

Detta ger en större boarea.

Men också för varmt kallvatten.

– Installationerna får inte den plats de behöver, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten.

På tisdagens var det ”världspremiär” för Installationsdagen på Nordbygg. Fokus låg på branschinformation kring nya regler, energimärkningar, certifieringar, trender och smarta installationer. 

Säker Vatten berättade om ett samordningsprojektet för att skapa en typlösning för ett tappvattenschakt. Utformningen av schakt är viktigt med tanke på riskerna för att undvika legionella och för att uppfylla Boverkets temperaturkrav.

Enligt uppgifter från Säker Vatten har det blivit allt vanligare att tappkallvattnet är för varmt, särskilt i nybyggda flerbostadshus. Kallvatten som håller för hög temperatur, runt cirka 30-35 grader, ökar risken för att legionellabakterier kan växa till och i värsta fall orsaka Legionärssjukan.

Enligt ett tillägg i Boverkets byggregler från 2014 ”bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i åtta timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 grader celsius”.

– Problemet är att kallvattnet idag ofta är för varmt på grund av att schakten krympt. Isoleringen får inte den plats som behövs, säger Hampus Asp.

VVS Branschen har i samarbete med högskolan i Gävle utfört mätningar på schakt med olika rördiomensioner och isoleringslösningar.

– Rör med genomgående isolering fungerade allra bäst, isoleringen måste gå igenom bjälklaget.

Isoleringsfirmoarnas Förening har i samarbete med andra branschaktörer tagit fram förslag för hur utformning och isolering av ett schakt kan se ut för att kallvattnet inte ska överstiga 24 grader.