Nyheter

Storsatsar på infrastruktur

När bostadsmarknaden går på knäna sätter byggbolagen sitt hopp till infrastrukturprojekt. Både Peab och NCC ökar sina anläggningssatsningar.

Peab har lanserat en nordisk anläggningssatsning och NCC har startat en ny enhet, NCC Infra, med det uttalade syftet att vinna fler infrastrukturprojekt och möta lågkonjunkturen.

Men även om det är lågkonjunktur i Sverige råder högkonjunktur på infrastruktursidan, enligt Thomas Lidberg, chef på NCC Infra.
— Vi ser en kraftig tillväxt under de närmaste åren, framför allt för större infraprojekt. Och Vägverket kommer att starta ett antal stora nyckelprojekt, till exempel Umeå, Sundsvall och Motala, säger han.

Thomas Lidberg tror att konkurrensen inom infrastruktursektorn kommer att öka.
— Konkurrensen är tuff och kommer att bli ännu tuffare. De flesta ser marknaden och svenska företag har problem inom samma segment som vi, alltså bostadssidan, och det är väldigt troligt att det blir ökad internationell konkurrens. Det kommer att bli en tuff marknad att jobba på, säger han.

För Skanska blir infrastrukturprojekt allt viktigare när bostadsmarknaden viker.
— I takt med att andra delar sjunker blir vår infrastrukturverksamhet en större andel av verksamheten, säger Johan Karlström, koncernchef på Skanska.

Även han ser en ökad konkurrens på infrastruktursidan i Sverige.
— Det har kommit in utländska aktörer med delvis lägre kostnadsbas. Det blir naturligtvis viktigt för oss att titta på hur vi kan få ner kostnaderna för att vara konkurrenskraftiga.

I Sverige tar Skanska både stora och små infrastrukturprojekt, medan företaget i USA söker sig till de större projekten.
— I USA är vi en av få stora aktörer som kan ta riktigt stora megaprojekt. Det har att göra med att man där ställer krav på 100 procent finansiell garanti på byggkostnaden. Få företag har den finansiella styrkan, säger Johan Karlström.