Nyheter

Störst bland nybyggarna

Serneke byggstartade projekt Björnflokan i Borås, med 300 hyreslägenheter, 2020. Foto: Serneke

Serneke är största entreprenör på nyproducerade bostäder i landet. Under 2020 var de inblandade i nybyggnadsprojekt med en total byggkostnad på 6,8 miljarder kronor.

Det visar färsk statistik från Byggfakta.


Byggfakta har rankat byggföretag/huvudentreprenörer som varit upphandlade på nya bostadsprojekt som byggstartat under 2020 och som haft en uppskattad total byggkostnad från cirka en miljard och uppåt. I bildspelet ovan rankar Byggfakta de 15 största/mest aktiva entreprenörerna och arkitekterna inom nyproduktion 2020. (Längs ner i artikeln finns bildtexter och förklaringar till tabellerna).

Peab Sverige AB är den byggentreprenör som var inblandad i flest byggstartade nybyggnadsprojekt förra året. Peab noteras för 54 projekt i huvudkategorin bostäder, där både flerbostadshus, gruppbyggda småhus, radhus/parhus, studentlägenheter, seniorbostäder och äldreboenden ingår.

Serneke Sverige AB är däremot den byggentreprenör som toppar statistiken om man ser till den totala byggkostnaden som projekten omfattar. Den totala summan för de byggstartade bostadsprojekt som Serneke var inblandad i 2020 uppgick till 6,8 miljarder.

– 2020 var ett bra år då vi byggstartade många bostäder. Vår orderstock innehöll cirka 65 procent bostäder vid utgången av tredje kvartalet 2020, jämfört med cirka 50 procent vid ingången 2020, säger Johan Live, kommunikationschef på Serneke.

Bland fjolårets byggstarter nämner han bland annat projekt Björnflokan i Borås där Serneke bygger 300 hyreslägenheter åt Balder, 400 hyresrätter i Brandbergen åt Savana, samt 200 bostäder åt Helsingborgshem i Drottninghög.

– Under 2020 startade vi inga bostadsprojekt i egen regi utan det var totalentreprenader åt andra beställare.

Varje projekt som är med i statistiken har nybyggnad av bostad som huvudkategori, men projekten kan även innehålla andra delar än bostäder, som till exempel kontor och hotell, vilket kan dra upp byggkostnaden.

– Vi deltar i flera större stadsutvecklingsprojekt, som Barkarby City och Karlastaden, men 2020 så har det varit mest renodlade bostadsprojekt vi byggstartat, säger Johan Live.

Han konstaterar att pandemin inte påverkat bostadsbyggandet nämnvärt.

– Pandemin har inte haft så jättestor påverkan på bostadsbyggandet, och byggbranschen har inte drabbats lika hårt som andra branscher. Kanske såg vi en viss avmattning i slutet av året, och det finns en viss osäkerhet framöver.

Byggfakta har även rankat de mest aktiva arkitekterna inom nybyggnad av bostäder. Där toppar White arkitekter på 58 projekt till en total byggkostnad av 8,3 miljarder.

 

Förklaring till rankinglistorna i bildspelet


Byggentreprenörer, byggstartade projekt 2020:

Nya flerbostadshus, gruppbyggda småhus, radhus/parhus, studentlägenheter, seniorbostäder, äldreboenden. (Vi har inte tagit med stugbyar, fritidshus och inte styckebyggda villor). Varje projekt som är med i statistiken har nybyggnad av bostad som huvudkategori, d v s den största delen av projektet – men projekten kan innehålla andra delar än bostäder också. Därför kan byggkostnaden ibland bli missvisande i de fall aktörerna bygger projekt med mycket andra inblandade underkategorier än bostäder.

Arkitekter:

Mest aktiva arkitekterna inom nybyggnation av bostäder som byggstartat 2020 eller planeras att byggstarta 2021

De mest aktiva arkitektföretagen/arkitektgrupperna (utifrån org.nr och/eller namn) som ritat nya bostäder som byggstartats under 2020 eller som planeras att byggstarta 2021. Ranking utifrån antal projekt som i huvudsak består av nybyggnad av bostad (flerbostadshus, seniorboende, äldreboende, studentboende, gruppbyggda småhus, parhus, radhus o s v.). Projekten kan sedan också innefatta annat än nya bostäder och den totala byggkostnad som redovisas för projekten är den totala byggkostnadsvolymen, inte arkitektens del av projektet.

Källa: Byggfakta