Nyheter

Största arena- och bostadssatsningen någonsin i Göteborg

Visionen Plats för Göteborg visar på en möjlig utveckling av området, med nya bostäder, kontor, hotell och nya arenor för sport och kultur.

Nu presenteras ett nytt stadsutvecklingsförslag i Göteborg. Ett nytt Scandinavium, nytt Valhallabad, 5 000 bostäder, 5 000 arbetsplatser och tre nya multisportshallar för breddidrotten samt en ny Lisebergshall ingår i förslaget.


Initiativet är ett syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Ett område mitt i dagens evenemangsområde som idag är underutnyttjat och som skapar en barriär i staden. Förslaget presenteras av Plats för Göteborg, som är ett konsortium med Riksbyggen, Balder, Castellum, HSB, Platzer, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam, arkitekterna Semrén Månsson, White, Wingårdhs samt tekniska konsulter Sweco. 
– Riksbyggen har haft verksamhet i Göteborg sedan starten 1940 och vi har en mycket långsiktig syn på vår roll som samhällsutvecklare. Vi vill därför vara med och bidra till det förslag som kan leda fram till ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborgs historia. Stadsutvecklingsförslaget som Plats för Göteborg nu presenterar är inte bara bra för hela Göteborg utan även för hela Sverige, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i Göteborg.

I förslaget är den nya arenan, Nya Scandinavium, en mötesplats för stadens invånare och besökare och erbjuder en helhetslösning för att stärka Göteborgs framtida konkurrenskraft som evenemangsstad. Här kommer evenemang inom idrott, nöje och kultur att arrangeras och dela på utrymmet på lika villkor. Tillsammans med övrig bebyggelse, med arbetsplatser och bostäder, blir området levande hela året och dygnets alla timmar. Ett initiativ där Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt.

– Sweco har varit en del i stadsutvecklingsprojektet och bidragit med flera kompetenser i detta näringslivsinitiativ, där resultatet är förslag till stadens framtida utveckling. Det är ett otroligt spännande projekt där vi med vår kompetens och erfarenhet bidrar till att utveckla området runt Nya Ullevi till en levande stadsdel, säger Peter Magnusson, uppdragsledare och regionchef på Sweco.

Utöver att bidra i visionsarbetet tillsammans med Semrén Månsson, White och Wingårdhs har Sweco ansvarat för områdena trafik, logistik, mobilitet, genomförbarhet och exploateringskalkyl inklusive kostnadskalkylering för infrastrukturutbyggnaderna.


Jenny Marcuson Fors