Nyheter

Största förvandlingen i modern tid

Björn Siesjö. Foto: Marie Ullnert

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stadens karaktär kommer förändras i grunden och en mängd stora byggprojekt kommer pågå under många år framöver.

– Förändring är en stads livsluft. Den som stagnerar risker att minska sin attraktionskraft både för företag och alla som kan tänka sig att bosätta sig här, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs Stad.

Man räknar med att man ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Bara centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av Göta älv. Målet är att skapa en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Det är imponerade siffror som kan vara svåra att förstå vad de innebär i praktiken. Det är först när man börjar titta på de visionsbilder som finns på nya byggnader och miljöer som man inser vilken enorm förvandling som centrala Göteborg står inför. Hela stadens skyline kommer få en ny karaktär med landmärken som Karlatornet som med sina 72 våningar beräknas bli Nordens högsta byggnad och Gårda Vesta med sina 25 våningar. Alla nya byggnader kommer sätta en helt annan prägel på staden än den som är idag. I markplan får bilarna maka på sig och nya promenadstråk och mer attraktiva ytor för umgänge och socialt liv skapas. Bland annat ska de stora asfaltytorna som fyller staden få mindre utrymme.

– Vi vill uppnå en stad där man åker mindre bil. På 60-talet var det vanligt att man drog motorvägar rakt genom städerna. I Göteborg skär motorvägarna av innerstaden på ett brutalt sätt. Man har prioriterat bilmobilitet. På många ställen är det stora glapp mellan olika stadsdelar för den som vill gå till fots. Det vill vi förändra men det kräver väldigt stora åtgärder och ett politiskt mod för att man ska lyckas, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

I många storstäder är det svårt att få tillgång till lämpliga tomter när man vill bygga nytt. Det problemet har man inte i Göteborg som har ett stort utbud av gamla industrimiljöer och hamnområden som spelat ut sin tidigare roll och nu får ge plats för nya byggnader.

– Vi har ett överflöde av gamla industriområden och hamnar där vi har möjlighet att utveckla nya områden. Det är en fantastisk fördel, säger Björn Siesjö.

Men omvandlingen av staden syftar inte bara till att minska vägarnas dominans och skapa nya coola byggnader. Här finns också en ambition att bygga en stad för alla. 

– Vi kan inte bygga en stad som bara är bra för ett fåtal. Det skapar segregation och splittring och till slut blir det en stad som inte är bra för någon. Jag tror det är viktigt att vi inser att vi måste förändra staden i grunden. Det går inte att peta in ett hus där det är enkelt för att minska bristen på bostäder utan vi måste förändra hela strukturen på staden, fortsätter han. 

Alla nya byggprojekt kommer sätta sina spår i göteborgarnas vardag. Under många år framöver kommer man få stå ut med att stora delar av den centrala staden påverkas av alla byggen. 

– Det här är ett arbete som är väldigt viktigt och engagerande. Vi arbetar i en superdynamisk miljö där vi inte kan tänka linjärt. Vi måste delta i flera processer samtidigt och det går inte att sitta stilla vid sitt skrivbord. Det kommer att påverka göteborgarnas vardag under en period men det här handlar om vilken stad vi vill lämna över till våra barn, säger Björn Siesjö.

Mässan Bygg Göteborg 2019 är ännu ett bevis på hur expansiv staden är med nya byggprojekt i staden och stadsarkitekten Björn Siesjö är en av talarna under mässdagarna. 

Här intill ser du exempel på hur det ser ut på några av de platser där de nya byggprojekten kommer äga rum. Bilderna visar hur det ser ut idag och hur det är tänkt att det ska se ut när det är färdigt. 

 Av: Samuel Karlsson