Största orderstocken i Peabs historia

Största orderstocken i Peabs historia
Peab har klättrat upp som Sveriges största byggbolag, sett till verksamhet i Sverige. Och de lär befästa positionen.

Orderstocken har i år ökat med 18 procent.

– Bilden av en nordisk byggmarknad under återhämtning har förstärkts under hösten. Vår orderingång fortsätter att öka och orderstocken är den högsta i Peabs historia, säger Peabs vd och koncernchef Mats Paulsson i ett pressmeddelande.

Bolagets huvudägare lovar en fortsatt offensiv satsning:

– Nu växer vi vidare utifrån ett tydligt nordiskt perspektiv. Vi har ambitionen att vara Nordens samhällsbyggare, där vi kombinerar lönsamhet med ett stort engagemang i samhällsutvecklingen,

Rapporten i siffror:

  • Operativ nettoomsättning ökade med 4 procent till 26 615 Mkr (25 614)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 094 Mkr (1 203)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,71 kr (3,25)
  • Orderingången under de första nio månaderna ökade med 18 procent till 28 708 Mkr (24 354)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning var rekordhög och har ökat med 26 procent, till 30 753 Mkr, sedan årsskiftet

Relaterade artiklar

Bygger ungdomslägenheter för närmare en halv miljard
Peab tar hem sjukhusuppdrag
Peab får sjukhusuppdrag i Helsingfors
Peab bygger studentlägenheter i Visby