Nyheter

Största orderstocken i Peabs historia

Peab har klättrat upp som Sveriges största byggbolag, sett till verksamhet i Sverige. Och de lär befästa positionen.

Orderstocken har i år ökat med 18 procent.

– Bilden av en nordisk byggmarknad under återhämtning har förstärkts under hösten. Vår orderingång fortsätter att öka och orderstocken är den högsta i Peabs historia, säger Peabs vd och koncernchef Mats Paulsson i ett pressmeddelande.

Bolagets huvudägare lovar en fortsatt offensiv satsning:

– Nu växer vi vidare utifrån ett tydligt nordiskt perspektiv. Vi har ambitionen att vara Nordens samhällsbyggare, där vi kombinerar lönsamhet med ett stort engagemang i samhällsutvecklingen,

Rapporten i siffror:

  • Operativ nettoomsättning ökade med 4 procent till 26 615 Mkr (25 614)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 094 Mkr (1 203)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,71 kr (3,25)
  • Orderingången under de första nio månaderna ökade med 18 procent till 28 708 Mkr (24 354)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning var rekordhög och har ökat med 26 procent, till 30 753 Mkr, sedan årsskiftet