Nyheter

Största planerade skolbygget i Sverige

Anders Finnhammar, är Atrium Ljungbergs projektledare för Bas Barkarby.

Projektet Bas i Barkarby kommer bli en knutpunkt för både utbildning, kultur och näringsliv. När bygget står klart 2021 kommer det finnas stora ytor för kontor och en gymnasieskola.

Än så länge är man i ett tidigt skede av projektet och på byggarbetsplatsen pågår mark och saneringsarbetet. Föroreningar från den gamla flygplatsen, som låg här tidigare, måste först tas om hand innan man kan börja bygga på allvar. Här finns rester av tungmetaller och föroreningar som härrör från brandsläckningsmedel som flygplatsens brandkår använt.

Atrium Ljungberg, ALAB, är byggherre och vi passade på att fråga Anders Finnhammar, som är Atrium Ljungbergs projektledare,om byggets förutsättningar och utmaningar.

Varför samlar man både kontor, gymnasium och kultur i samma byggnad?

– Vi vet från liknande projekt som Nod i Kista att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra utbildning med näringsliv och Bas Barkarby är ett spännande projekt i det största utbyggnadsområdet i Stockholmsregionen. Under de kommande 15 åren ska 14 000 bostäder byggas i Barkarby som kommer att bli västra Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar, precis intill Bas Barkarby.

Det ska bli ett utbildningscenter och en mötesplats för naturvetenskap och teknik. Hur präglar det arkitekturen i byggnaden?

– Det blir flexibla lokaler med många mötesplatser och kontaktytor för att ta tillvara på all energi som uppstår i möten. Det kommer också gå att stänga om de delar där hyresgästen vill ha privat och lugn. Ytor som multihallen, bibliotek och projektverkstäder kommer att kunna samutnyttjas och ha olika funktioner, efter behov.

Vilka utmaningar står ni inför som är speciellt för Bas Barkarby?

– Ur en kommersiell synvinkel är det nytt för oss att vara först ut i ett område, på andra platser har vi byggt vidare i områden där vi och grannar redan har skapat en historia. Ur projektperspektiv är det också nytt för ALAB att dela ett stort arbetsområde med olika aktörer. Det krävs mycket samordning, tålamod och förståelse. Vidare har vi, och har haft, en stor utmaning med Bällstaån, som i dagsläget går igenom ALAB:s tomt, och den vattendom som sedan årsskiftet vunnit laga kraft. Projektet är två år försenat på grund av vattendomsprocessen vilket medfört att vi under denna tid jobbat med ett fiktivt projekt där vi inte visste när, eller till och med om, det skulle bli något projekt.

– Förutom det så brottas vi med extremt dåliga markförhållanden som ställer till det rent byggtekniskt men såklart även i produktionen, där vi får lägga mycket pengar i tomten bara för att kunna arbeta på den med tunga entreprenadmaskiner. Det har även varit stora organisatoriska utmaningar att driva ett fiktivt projekt utan bestämt startdatum.

Hur stor del blir själva skolan av hela projektet?

– Gymnasieskolan kommer att ha plats för upp till 1100 elever. Järfälla kommun hyr 11 000 kvadratmeter som förutom gymnasieskola (ca 6000 kvm – två våningsplan) även inrymmer multihall, bibliotek med mera. Totalt kommer de båda etapperna av Bas Barkarby rymma 50 000 kvm BTA.

Hur stor är kostnaden för hela byggprojektet?

– Den totala investeringen för etapp 1 ligger på cirka 800 mkr, men då ingår tomtköp, marknadsföring, affärsutvecklingskostnader, med mera. Etapp 2 är fortfarande lite oklart vad det kommer landa på.

Vilka är de stora byggentreprenörerna?

– Projektformen genomförs som en delad entreprenad med cirka 50 stycken delentreprenader. Den största är stommen som Contiga kommer utföra som en TE. Projektet drivs i egen regi av Atrium Ljungberg med mig som projektledare och åtta konsulter i projektorganisationen. Vi är ett drivet och kompetent gäng där flera av oss jobbat tillsammans i flera mycket lyckade projekt inom Atrium Ljungberg före Bas Barkarby. Ledorden som vi jobbar efter är engagemang, struktur, prestigelöshet och inte minst att ”jobba klart situationen för att ta ett uttryck från sportvärlden.

I vilket skede är bygget just nu?

– Vi startade 1 april. Sanering, avgrusning och förstärkning med kalkcementpelare pågår nu och cirka en månad till, säger Anders Finnhammar.

Av: Samuel Karlsson

Fakta om Bas Barkarby

Bas kommer byggas i två etapper och den första, om drygt 24 000 kvadratmeter uthyrbar yta LOA (ca 30 000 BTA), beräknas stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

Järfälla kommun blir den största hyresgästen med cirka 11 000 kvadratmeter för gymnasieskola, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande ytor kommer att inrymma moderna kontors- och utbildningslokaler, black box, restaurang och ett gym.
BasBarkarby kommer att miljöcertifieras enligt Breeam, nivå Very Good.