Nyheter

Största solcellsanläggningen på tak

Materialet lyftes upp på taket med hjälp av en helikopter. Foto: Solkompaniet

Bygget av Nordens största solcellsanläggning på tak har inletts. Närmare 15 000 moduler monteras på en 60 000 kvadratmeter stor yta. 
– Stora logistikanläggningars tak är perfekt lämpande för solel, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters hos byggherren Nrep/Logicenters.
Samtidigt utgör energiskatten ett hinder för utbredd solelproduktion, menar aktörerna i projektet.

Med en yta på 60 000 kvadratmeter och kapacitet om 5 megawatt blir solcellsanläggningen i Viared utanför Borås den största någonsin installerad på ett tak i Norden. Bakom investeringen står fastighetsinvesteraren NREP genom sin logistikgren, Logicenters, samt hyresgästen Speed Group.

Anläggningen beräknas, utöver att täcka fastighetens elbehov, kunna bidra med 2,6 miljoner kilowattimmar solel till nätet, vilket gör anläggningen till den största och mest effektiva i Norden.

– Systemet kommer att producera 4GWh. Vår hyresgäst Speed Group har en uppskattad elförbrukning på 3GWh per år, så systemet kommer att producera mer än vad som förbrukas i byggnaden. Vi bedömer att Speed Group endast kommer att använda uppskattningsvis 33 procent av solenergin och sälja de återstående 67 procenten, förklarar Johan Hallgren Madsen på NREP/Logicenters.

Under 2019 byggdes enligt Energimyndighetens statistik endast en solcellsanläggning med kapacitet på över 1 megawatt i Sverige, då på marken och med en kapacitet på 1,5 megawatt. Nu utvecklas en anläggning som är mer än tre gånger så stor – den största solcellsanläggningen på tak i Norden.

I syfte att driva på omställningen till förnybar energi nyttjar fastighetsinvesteraren NREP/Logicenters och hyresgästen Speed Group taket på den 83 000 m2 stora logistikanläggningen i Viared, utanför Borås. Årligen beräknas solcellerna kunna producera 4 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar det årliga elbehovet för 1 800 rena elbilar.

– Det känns det viktigt att vi som utvecklar och äger logistikfastigheter går i bräschen för solelproduktion på våra tak. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål om att bland annat driva alla våra fastigheter med förnybar energi. Denna anläggning täcker hyresgästens elbehov på årsbasis, bidrar med mer förnybar el till nätet för invånarna i Borås att nyttja och kan bespara miljön upp till 2 000 ton CO2-utsläpp per år, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Solkompaniet, som har fått uppdraget att uppföra anläggningen, har nu startat installationen av solcellerna. 15 000 moduler med en total vikt på 300 ton ska monteras på taket. Arbetet beräknas vara klart redan före jul.

– Det är en bra arbetsmiljö för våra montörer. Förutsättningarna är utmärkta eftersom det är ett platt tak som de ska jobba på. Allt material har dessutom lyfts upp på taket med helikopter och modulerna har fördelats ut på hundratals ställen på taket för att minimera de många tunga lyften för montörerna, berättar, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet.

Hösten är en väl vald tid för att utföra arbetet.

– Taket kommer att vara färdigt i februari när vårsolen börjar titta fram.

Solelen blir, när den byggs ut i både på tak och i solelparker, ett viktigt bidrag till att möta efterfrågan på el under sommarhalvåret i mellersta och södra Sverige, som haft höga elpriser.

– Den stora solelanläggningen bidrar till att täcka det ökade elbehovet av el i södra Sverige med lokalt producerad förnybar el. Ett viktigt bidrag till omställningen till helt förnybart elsystem, säger Johan Öhnell.

Han ser stor potential för produktion av solel i Sverige, men konstaterar att energiskatten utgör ett hinder för utbredd solelproduktion. Företag som producerar solenergi på sina fastigheter beskattas för sin egenproducerade el när en solcellsanläggning når över effektgränsen 255 kilowatt. Regeringen har nyligen föreslaget en höjning av gränsen till 500 kilowatt, men Borås-anläggningen är tio gånger så stor.

– Regelverket har inte hängt med utan är utformat för traditionell elproduktion. Men det blir tokigt när kunden själv förbrukar den el som den producerar och måste betala skatt för den. Det är därför många stora tak står tomma och inte används för solenergi.

Aktörerna bakom solcellsanläggnigen i Borås uppmanar regeringen att tänka om och ta bort gränsen helt och hållet. Nrep/Logicenters har totalt 2,5 miljoner kvadratmeter fastigheter i Norden och fortsätter med klimatinvesteringar så som solcellsinstallationer på flera tak.

– Vi förväntar oss att energiskatten kommer att uppgå till cirka 0,4-0,5 miljoner kronor per år. Denna kostnad kommer att öka om kunden använder mer av själva kraften, men trots utmaningarna har vi på Logicenters och ​​vår hyresgäst varit fast beslutna att fullfölja projektet. Vi kommer att fortsätta arbeta för att öka förnybar energiproduktion på våra fastigheter, men vi skulle kunna förverkliga en mycket större utbyggnad av förnybar energiproduktion om energiskatten togs bort för storskalig solelproduktion, säger Johan Hallgren Madsen, Energy Performance Manager på Logicenters.