Stort anläggningskontrakt till Skanska

Stort anläggningskontrakt till Skanska
Skanska har fått uppdraget att bygga Strindheimtunneln på E6 i Norge. Omräknat till svenska kronor är ordern värd 905 miljoner kronor.

Uppdraget gäller en dubbel vägtunnel på E6 mellan Trondheim och Stjørdal i västra Norge. De två tunnelrören blir ca 2,1 km vardera, därutöver ingår två tillfartstunnlar på sammanlagt 740 m och en större trafikplats.

Huvuddelen utgörs av bergtunnlar medan en mindre del byggs i betong. Skanska ansvarar för såväl berg-, betong- och beläggningsarbeten som installationer av el-, ventilation- och signalsystem.

Arbetet inleds i januari och tunnlarna ska vara klara i december 2013.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder