Nyheter

Stort rekryteringsbehov i Stockholmsregionen

Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Enligt en ny rapport framtagen av Mälardalsrådet och Byggföretagen kommer 35 000 samhällsbyggare att behövas i Stockholm-Mälardalsregionen de närmaste åren.

Rekryteringsbehovet bland samhällsbyggaryrken i Mälardalsregionen är, enligt rapporten, cirka 7 000 individer per år fram till 2030 justerat efter pensionsavgångar.

– Bristen på samhällsbyggare är påtaglig i Stockholm-Mälardalsregionen och försenar och fördyrar såväl upprätthållandet av den befintliga infrastrukturen som genomförandet av nya angelägna projekt, säger Irén Lejegren (S), ordförande för Mälardalsrådets politiska styrgrupp för arbetet och regionråd Region Örebro län.

En fjärdedel går i pension

Yrkesgruppen driftschefer inom bygg- och anläggning omfattar knappt 1 900 sysselsatta i Stockholm-Mälarregionen. Av dessa beräknas en fjärdedel gå i pension inom de kommande 10 åren. Även civilingenjörsyrken och hantverksyrken som t ex snickare har en stor andel kommande pensionsavgångar.

– Yrkeshögskoleutbildningen löser flest problem på kort sikt. Den kan med fördel samordnas på storregional nivå – och behöver omfatta både bredare utbildningar och specialistutbildningar som till exempel järnvägstekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Statistik från SCB och Arbetsförmedlingen

Samhällsbyggare är ett paraplybegrepp för de som på olika sätt arbetar med den byggda miljön – all den infrastruktur och alla de byggnader som utgör grunden för vårt samhälle. De finns framför allt inom byggindustrin och fastighetssektorn men också inom företagstjänster och offentlig förvaltning.

Rapporten baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen samt intervjuer och inspel från representanter för Byggföretagen.

Ta del av hela rapporten här.