Nyheter

Stort tapp i antal kyrkor

Som en följd av medlemstappet har Svenska kyrkan sålt fler kyrkor än man byggt det senaste decenniet.

Tio kyrkor byggda och trettio sålda är den negativa statistiken för Svenska kyrkan. Flera kyrkor har fått annan verksamhet eller rivits. I Uppsala såldes en kyrka till ett bostadsbolag som rev och byggde radhus istället, uppger Upsala nya tidning.

Med sinande inkomster från kyrkoavgiften har Svenska kyrkan få val. Antingen sälja eller hyra ut.

Peter Berglund, informations- och utredningssekreterare på Svenska kyrkan säger till UNT att utvecklingen har gått långsamt nedåt.

– Precis som att medlemsantalet långsamt minskar så minskar antalet gudstjänstbesökare, säger han till tidningen.