Nyheter

Strabag kammar hem prestigekontrakt

Strabag Projektutveckling har fått sitt första stora kontrakt. Täby centrum i Stockholm ska renoveras och byggas ut.

Före sommaren startade den österrikiska byggkoncernen Strabag ett nytt bolag i Skandinavien: Strabag Projektutveckling. Det var första ledet i satsningen att bredda verksamheten från anläggningssidan till husbyggnadssektorn.

Nu har Strabag Projektutveckling fått sitt första stora kontrakt. Företaget ska renovera och bygga ut Täby centrum åt fastighetsägaren Unibail-Rodamco.

— Vi är stolta över att ha fått förtroendet i ett sådant här tidigt uppbyggnadsskede. Det här tydliggör att vår koncern ser långsiktigt på Skandinavien, säger Mats Paulsson, Skandinavienansvarig på Strabag.

I ett pressmeddelande anges kontraktsumman till ”över 100 miljoner euro”, alltså ungefär 0,9 miljarder kronor. Men Mats Paulsson antyder att det handlar om betydligt mer.

— Vår kund vill inte kommunicera den exakta storleken, det är väldigt vanligt på kontinenten, säger Mats Paulsson.

Enligt Mats Paulsson har moderbolaget i Österrike ställt upp med både förhandlingsstöd och garantier. Koncernens dotterbolag Oden Anläggningsentreprenad och Züblin Scandinavia kommer att bygga parkeringsgaraget i Täby centrum.

Nu behöver Strabag Projektutveckling nyanställa personal. Mats Paulsson vill inte avslöja hur många, men nämner att man bland annat behöver tjänstemän som ska jobba med inköp och marktilldelning.

Byggarbetet i Täby har redan dragit igång med förberedande markarbeten och planering.

— Det finns tre saker man behöver göra för att vara framgångsrik. Det första är att planera, det andra är att planera och det tredje är att planera, säger Mats Paulsson.

Centrumet ska vara öppet under hela byggtiden, vilket kommer att ställa särskilda krav på logistik under byggtiden. Dessutom blir markentreprenaden komplicerad eftersom parkeringsgaraget byggs i tre våningar.

Bygget ska vara klart 2015.