Nyheter

Strandad vision i väntan på finansiärer

Kvisslebyhuset kommer bestå av två huskroppar som är sammanbyggda med en gård.

Kvisslebyhuset i Sundsvall har blivit uppskjutet många gånger. Här är det främst finansieringen som sätter hinder på vägen.
– Bankerna förstår sig inte på det här projektet, säger Åke Mård som är initiativtagare. Banker lägger inte pengar på innovationer.

Det första initiativet till Brf. Kvisslebyhuset togs 2009 när man gjorde en överenskommelse om att få köpa en tomt av kommunen i Sundsvall. Efter det har byggstarten flyttats fram flera gånger av olika anledningar. 

– Det finns ett stort intresse från allmänheten men det är svårt att få bankerna med på tåget. Bostadsköpare finns men så länge det inte finns en finansiering på objektet så har vi svårt att förverkliga bygget, säger Åke Mård som är initiativtagare till projektet Brf. Kvisslebyhuset.  

– Kommunen håller en låg profil för projektet. Kvisslebyhuset har en social vision och kan vara ett koncept för en typ av äldreboende där de boende tar hand om varandra. Det här är framtidens flerbostadshus, men så länge vi inte kan lösa finansieringen är det oklart om bygget blir av, fortsätter han.

Tanken är att man ska ta till vara den senaste tekniken för att skapa ett hållbart hus för framtiden. Man planerar exempelvis att ha en innergård fyllda av träd och växter som renar luften i samtliga bostäder och ingen energi förloras i systemet och ingen smutsig luft förs in i fastigheten utifrån. 

En vertikal odling ska förse de boende med färsk sallad och grönsaker av olika slag året runt och driften kommer bli klimatneutral. En geoenergilösning med bergvärme och värmepump kommer försörja fastigheten med värme och varmvatten. Solceller och egen producerad el ska ge all elenergi för byggnaden, alltså ingen nätuppkoppling för byggnaden. All överskottsenergi från lägenheterna kommer att återvinnas i den ”gröna lungan”. På taket har man tänkt sig ett sedumtak som absorberar nederbörd och isolerar. 

– Vi har försökt att få med någon byggare som vill investera i projektet. Men det finns ingen som kan det här. Man kanske har kompetens inom bygg, el, vvs eller ventilation men i det här bygget måste det finnas viss kompetens inom alla dessa byggdelar  och det finns tydligen ingen idag som har den totala överblicken, fortsätter han.

Framtiden för Kvisslebyhuset är osäkert och det räcker inte med visioner för att få till ett färdigt hus.

– Vi skulle behöva komma i kontakt med någon som vill satsa för framtiden. Det här projektet samlar allt som är bra för både miljön och hälsan. Byggbranschen idag fokuserar bara på klimatet och energiförbrukningen. Ingen har gjort något liknande tidigare och man måste våga göra fel för att driva utvecklingen framåt. Men just nu ser det mörkt ut, säger Åker Mård. 

Övriga projekt som finns med i vår lista har ofta någon liknande historik där problem med finansiering eller överklaganden sätter käppar i hjulen. I vissa falla handlar det också om att efterfrågan svalnat och därmed har byggprojekten lagts på is. I många fall finns det dock en ambition att driva projektet vidare för att förverkliga byggplanerna.

Fakta om Kvisslebyhuset:

Huset kommer omfatta 48 bostadsrätter fördelade på trerumslägenheter och tvårumslägenheter samt relaxavdelning och gästlägenhet. En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan.
Av: Samuel Karlsson