Nyheter

Streetsmart samarbete

Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset och Skanska Sveriges VD, Pierre Olofsson. Foto: Skanska.

Skanska har inlett ett långsiktigt samarbete med Fryshuset som bland annat går ut på att Skanska kommer att rekrytera streetsmarta personer med potential att bli ledare inom företaget.

Skanska har inlett ett långsiktigt samarbete med Fryshuset som går in som partner till Skanska för att bistå med kompetens kring unga och mångfald.

Inom ramen för samarbetet kommer Skanska att rekrytera streetsmarta personer med potential att bli ledare inom företaget. Det är unga människor som har skaffat sig kunskap och kompetens genom praktisk erfarenhet. Fryshuset kommer att hjälpa till att identifiera lämpliga kandidater som genomgår en rekryteringsprocess på Skanska. De kommer att erbjudas provanställning som biträdande arbetsledare där målet är en fast anställning.

Förutom kompletterande utbildning och handledning på arbetsplatsen kommer de att ha varsin utsedd mentor som stöttar dem på ett övergripande plan. Skanska Sveriges VD, Pierre Olofsson, går själv in som mentor till en av dem.

– Vi behöver spegla det samhälle vi verkar i, och för att göra det måste vi bredda mångfalden inom företaget. Att själv få gå in som mentor ser jag mycket fram emot. Det är givande att få bidra till någon annans utveckling, men det är minst lika lärorikt för mig, säger Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

– Byggbranschen är en av de viktigaste aktörerna när vi ska bygga ett socialt hållbart samhälle. Vi vet att samarbetet mellan Skanska och Fryshuset kommer att gynna unga i våra målgrupper, säger Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset.