Nyheter

Strejken är över!

Efter ett genombrott i förhandlingarna är nu den rekordlånga strejken inom VVS/Kyla/Plåt över. Ett nytt avtal undertecknades fredag den 25 maj av parterna innebärande att en överenskommelse nåtts om kärnfrågorna i konflikten. Därmed kan uttagna arbetare nu återvända till sina arbeten.

-Detta är en framgång och gör att vi kan fortsätta ha en tydlig, individuell lönsesättning menar Roine Kristianson, vd på VVSFöretagen som kommenterar avtalet i ett pressmeddelande. 

Det nya avtalet har föregåtts av en osedvanligt lång strejk. Konflikten inleddes den 24 april när Byggnads tackade nej till medlarnas bud, eftersom de inte fått igenom sina krav om arbetstidsförkortning och högre ingångslöner för lärlingar.  Den 25 april gick sedan de första 1 200 ut i strejk, en siffra som fram till avtalets undertecknande eskalerat till cirka 5.000 efter ytterligare ett antal lagda varsel  om strejk och lockout.

Strejken har därmed pågått en månad, vilket är ett rekord inom byggsektorn och troligen också  inom privata näringslivet.

-Jag tror inte att det har hänt vare sig inom byggsektorn eller någon annan del av privata näringslivet, säger Henrik Boman, som är förhandlingschef för Plåtslageriernas Riksförbund till Svt.

Det har därmed också blivit en mycket kostsam konflikt. Enligt Svenskt Näringsliv innebar strejken mot slutet en kostnad på 200 miljoner kronor om dagen. Givetvis ett starkt incitament för parterna att nå en överenskommelse. 

Avtalet som nu föreligger innebär att båda sidor har fått gehör för delar av sina ståndpunkter.

VVS Företagen och PLR lyckades förhandla bort Byggnads krav på högre lärlingslöner.

– Det är en framgång att vi har förhandlat bort kraven på högre lärlingslöner. Detta göra att vi kan ha en fortsatt tydlig, individuell lönesättning. Ännu viktigare är att detta gör det möjligt för företagen att anställa unga människor som kan vara med och utveckla vår bransch, säger Roine Kristianson, vd på VVS Företagen, i ett pressmeddelande.

När det gäller den andra av kärnfrågorna, arbetstidsförkortningen, nåddes en överenskommelse om fyra timmars arbetstidsförkortning, som kommenteras av Byggnads i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att motparten till slut gett med sig på vårt krav med arbetstidsförkortning som gör möjligheten större till att hämta och lämna barn, vilket inte är en lyx utan en själklarhet, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads i ett pressmeddelande. 

Att beordringsrätten helger och kvällar nu i huvudsak blir frivillig är också något man inom Byggnads är nöjda med.

– Vi är enormt glada att vi lyckats få bort brukspatronfasonerna med tvångsmässig beordringsrätt på helger och sena kvällar. Istället får vi nu ett modernt avtal med en frivillig beredskap. Detta betyder att våra medlemmar nu bättre kan förena sitt arbetsliv med familjeliv, säger Torbjörn Johansson.

De nya avtalen gäller från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013 och innebär att VVS- och plåtslageribranscherna ansluter sig till märket på 2,6 procent som Industrin satt.  

När nu konflikten är över har många ett digert arbete framför sig.

– Den ekonomiska förlusten av strejken innebär stora kostnader för såväl våra medlemsföretag, som samhället och branschens kunder. Hade Byggnads accepterat medlarnas ursprungliga hemställan, hade vi undvikt konflikten och strejkens konsekvenser, säger Roine Kristianson, vd på VVSFöretagen.

Det nya avtalet inom VVS, Kyla och Plåt i korthet

Höjda löner:
VVS 4,30:-/tim alt 748:-/mån
Kyla 700:-/mån
Plåt 3,95:-/tim alt 687:-/mån

Höjda lägstlönenivåer
VVS 138:50 kr/tim alt 24?099:-/mån
Kyla 23?837:-/mån
Plåt 136:50:-/tim alt 23?751:-/mån

Alla helglöneberättigade dagar betalas med full lön
Beordringsrätten blir i huvudsak frivillig vid beredskap
Beordringsrätten blir i huvudsak frivillig vid övertid
Arbetstidsförkortningen ökar från 33 till 37 timmar 
Säkerställt värdet av ackordslönerna
Ingen avräkning på löneutrymmet för lokal löneglidning.
Nytt utbildningsavtal inom VVS
Höjd semesterlön i plåtavtalen
Förbättrade reseregler i plåtavtalen
Högre lägstlönenivåer för vuxenlärlingar i plåtavtalen
Utökad och förbättrad utbildning av skyddsombud (jmf Byggavtalet)
Partsgemensam arbetsgrupp om arbetsmiljön tillsätts
Partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att lösa frågan om lärlingars tidlöner