Nyheter

Strejken avblåst – nya avtalet klart

I går skrev Sveriges Byggindustrier och Byggnads på det nya avtalet och strejken bröts med omedelbar verkan.
Det nya avtalet sträcker sig över 13 månader och följer industrins märke.

Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 2,38 procent på 13 månader. Därmed håller även byggavtalet industrins märke.
– Det är bra att Byggnads ledning nu tagit sitt ansvar och att vi har en ny överenskommelse. Vi har i årets avtalsrörelse fått igenom att löneökningen inte blir högre än den för industrin. Vi har även enats om ett 13 månaders avtal så att den konkurrensutsatta industrin i lugn och ro hinner sätta märket 2017, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,i en kommentar.

Avtalet innehåller också ett partsgemensamt arbete kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning.
– Sveriges Byggindustrier jobbar ständigt med jämställdhet och mångfald. Det är därför glädjande att vi nu kan arbeta partsgemensamt kring dessa viktiga framtidsfrågor. Utöver det har vi i årets avtalsrörelse fått ett utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat. Det är viktiga steg för att göra vår bransch mer öppen och konkurrenskraftig, säger Ola Månsson.

Medlarna har också föreslagit parterna att genomföra en försöksverksamhet för nyanlända och långtidsarbetslösa för att sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden.– Introduktionsanställningen liknar det yrkande som Sveriges Byggindustrier lagt fram under avtalsrörelsen och kommer att ha stor betydelse för att få in fler nyanlända säger Ola Månsson.

Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att fackets medlemmar ska sträcka på sig.
– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med 31 viktiga krav för en modern byggbransch. Vi tog striden för att kvinnor, nyanlända och lärlingar ska få jobb i branschen. Och vi krävde mer ordning och reda. Nu har vi tagit ett stort steg framåt, säger han.

Han fortsätter:
– Vi har haft svårt att få gehör för våra krav då arbetsgivarna villkorat allt mot lönesystemen. Men vi är stolta över att vi inte gav oss. Vi vill ha inflytande och vi vill tillsammans med byggföretagen vara med och utveckla branschen. Nu har vi kommit en bra bit på väg mot ett modernare byggavtal.

Några punkter från avtalet:

– 13 månaders avtal så att exportindustrin kan sätta märket i lugn och ro 2017.

– Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader.

– Partsgemensamt arbete kring jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning.

– Utökat mandat till fackliga förtroendemän i företaget som möjliggör att ta över ombudsmännens förhandlingsmandat.

– En utökad arbetstidsförkortning (ATK) med 2 timmar per år.

– Förslag från medlarna på introduktionsanställningsform för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa (ingår ej hemställan)