Nyheter

Strejken i måleribranschen över

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har efter ytterligare medling kommit överens om ett nytt 13-månaders avtal. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader.

I fredags avblåstes därmed den pågående strejken.

– Det hade varit förödande om strejken hade pågått längre. Vi höll också märket vilket innebär att löneökningen inte blir högre än för industrin, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige, i ett pressmeddelande. 

Avtalet löper från den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

I korthet innebär avtalet:

·        13 månaders avtal så att exportindustrin kan sätta märket i lugn och ro 2017

·        Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 2,38 procent på 13 månader

·        Löneökningen träder inte i kraft förrän den 25 april pga att Målareförbundet verkställde sitt strejkvarsel

·        Parterna ska tillsammans följa utvecklingen och eventuella konsekvenser av TYCO-domen för avtalsorådet måleri. Uppstår diskussion om tillämpningen av arbetsdirektivet ska Svenskt Näringsliv och LO konsulteras.

·        Rätt till uppskjuten uppsägningstid vid graviditetspenning

·        Arbetstidsförkortningen ökar med två timmar (som avräknas löneutrymmet)

·        Partsgemensamt arbete kring:

1.     personalutrymmen

2.     nytt statistikavtal

3.     branschanpassning av vidareutbildningen för skyddsombud