Nyheter

Stress försämrar inte minnet

Stress på jobbet försämrar inte minnet. Glömskan man upplever är bara situationsbetingad. Det är slutsatsen av forskning vid Lunds universitet.

Susanna Vestberg vid avdelningen för geriatrisk psykiatri på Lunds universitet har undersökt 65 patienter, som sökt hjälp för att de fått nedsatt minne och känt oro för att ha blivit dementa. Majoriteten var yrkesaktiva, som varit med om omorganisationer och andra förändringar som upplevdes som negativa, skriver Du&jobbet. De hade svårt att lära sig nya rutiner på jobb, komma ihåg namn och var de hade lagt sina saker.

Patienterna undersöktes neuropsykologiskt. Hälften av dem visade sig faktiskt ha minnessvikt, hälften inte. De båda grupperna skilde sig inte åt, varken vad gäller personlighetsdrag eller på symptom på ångest eller depressivitet. I båda grupperna fanns det personer med svåra stressymptom. Men Susanna Vestberg fann ingen självklar koppling mellan stress och bestående nedsättning av minnesförmågan.

— När patienterna under utredningen i lugn och ro fick sitta ner fungerade minnet. Det de här patienterna upplever tolkar jag i stället som en situationsbetingad glömska, när de har för många bollar i luften samtidigt, vilket man inte klarar i längden, säger Susanna Vestberg i ett pressmeddelande.

Hos de patienter som faktiskt hade en minnessvikt kan det finnas flera förklaringar, enligt Susanna Vestberg.
— Det kan bero på depression, kroppsliga sjukdomar eller för en del de allra första symptomen på en begynnande demenssjukdom, säger Susanna Vestberg, som lade fram sin avhandling i förra veckan.

Elisabeth Vene / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se