Nyheter

Stress och bristande ledarskap

Paula Lejonkula. Foto: Rosie Alm

Stress, bristande ledarskap och oflexibla arbetstider är några av orsakerna till att kvinnor som jobbar inom produktionsdelen i byggbranschen slutar.
Det är några av slutsatserna efter det senaste Mentorbygg.
Vill man behålla kvinnorna på platsen ska företaget satsa på tydliga karriärmöjligheter, respekt och uppbackning.

Mentorbygg är Sveriges Byggindustriers mentorprogram för kvinnliga ledare som hållits för andra året. I år deltog 28 adepter och lika många mentorer. Målet är att öka andelen kvinnliga chefer i medlemsföretagen och i branschen genom att bland annat lyfta fram förebilder.
Programmet består av fyra delar: mentorskap, ledarskapsutbildning, nätverkande och förändringsarbete för ökad jämställdhet.

I år har adepterna även gjort olika projektarbeten. Projektarbetena resulterade i en film, Bygg – för alla!,  och två undersökningar.
Filmen, som har lekande förskolebarn i huvudrollerna, vill på ett lekfullt sätt visa branschens alla yrkesroller, att branschen har något för alla och att alla är välkomna.

De två undersökningarna handlar om kvinnornas roll i byggbranschen.
Den ena ställer frågan varför kvinnor slutar i produktionsdelen av byggbranschen och hur företag får dem att stanna.
30 kvinnor som slutat i produktionen fick svara på en enkätundersökning.
Enkäten visade att majoriteten, 83 procent hade hög utbildning, det vill säga högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning, och de flesta, 67 procent, var mellan 30 och 40 år.
44 procent hade jobbat mellan 3-5 år i produktionen och en tredjedel av dem hade jobbat mellan 6-10 år innan de lämnat den delen av branschen.

Många har beskrivit en glädje i att arbeta i team, att ha ett omväxlande arbete och att bygga något som består.
Men ändå slutar de och orsaken till att de valt att sluta i produktion beror främst på stress, bristande ledarskap, oflexibla arbetstider och osäkerhet kring arbetsställe. En del av de som svarat har uppgett en tuff psykisk och fysisk miljö.

– Det är dagens ledare inom bygg som gjort den här undersökningen och därför har den riktig tyngd. Det blir svårt att värja sig mot svaren eftersom de visar hur det ser ut för kvinnor i produktion i dag. Det är en aktuell fråga och jag tycker att resultatet av undersökningen är otroligt användbart, säger Paula Lejonkula, ansvarig för Mentorbygg på Sveriges Byggindustrier.

Den andra gruppen hade genomfört djupintervjuer på temat Dagens chefer inom bygg – hållbara karriärvillkor. I sitt arbete kom de fram till att det inte finns stora skillnader mellan kvinnor och män som är chefer vad gäller styrkor och drivkrafter men att förutsättningarna är lite olika.
Även detta arbete gav slutsatser kring vad som krävs för en karriär i byggbranschen och att branschen behöver modernare företagskulturer som inte förutsätter att alla är lika.
Fler typer av människor på alla nivåer behövs.
 

Gjort att kvinnor har stannat:

Bra chefer
Blivit sedd
Fått chansen
Den goda stämningen
Det omväxlande jobbet
Gillar att bygga något som består

 

Rekommendationer för att få fler kvinnor att stanna:
Tydliggöra karriärvägar
Föräldraledighet
Tydliga mandat som kommuniceras internt och externt
Uppbackning
Respekt
Killar överskattar sina kompetenser, tjejer underskattar sina kompetenser
Rekrytera från andra branscher
Mindset

Källa: Mentorbygg 2014/2015