Nyheter

Stress orsakar byggfel

Fuktskador och ventilationsproblem. Byggfel är alltför vanliga menar experter. Orsak: tidsbrist och okunskap. <br></br> — Stressorsakade byggfel ökar, säger Tomas Thulin, certifierad besiktningsman.

Pressade scheman får konsekvenser. Trots ansträngningar inom byggbranschen är det fortfarande vanligt med byggfel. Det säger besiktningsmän Byggvärlden pratat med. Tomas Thulin, ordförande i entreprenadbesiktningsgruppen hos Svenska byggingenjörers riksförbund, SBR, förklarar varför.

— Kompetensen hos entreprenörerna är hög. Men stressfelen ökar ändå. Idag hinner inte entreprenörerna bygga klart i det pressade schemat, säger han.

Thulin får medhåll av kolleger. Lars Erik Höök har jobbat som besiktningsman i 40 år. Han vittnar om ett allt högre tempo som får konsekvenser.
— Numera finns ingen tid för eftertanke och ordentlig undersökning. Men det är lika mycket beställarnas fel. De pressar tiden, säger Lars Erik Höök.

Men det är inte bara stress som orsakar byggfel, anser Lars Erik Höök.
— I dag utför många entreprenörer egenkontroller som till viss del ersätter oss besiktningsmän. Tyvärr är det alltför vanligt att de är bristfälliga. Jag har faktiskt sett mängder av egenkontroller som är rent bedrövliga, säger han.

Varför är egenkontrollerna bristfälliga?
— Ofta är protokollen rena skrivbordsprodukter. Man har helt enkelt inte varit på plats när papperna fyllts i.

Vilka är de vanligaste byggfelen?
— Det är felaktigheter i täthet, ventilation och fuktskydd, säger Lars Erik Höök.

Fuktskador är också det problem som försäkringsbolag oftast kommer i kontakt med. Leif Eriksson, skadeingenjör på Trygg Hansa, är förvånad att antalet byggfel inte tycks minska.

— Branschen jobbar verkligen hårt med att förbättra sig. Men ändå är antalet byggfel vi kommer i kontakt med konstant. Framförallt handlar det om fuktskador, till exempel i våtutrymmen med bristande beläggningar och tätningsskikt, säger Leif Eriksson.

På entreprenörssidan anser man dock att arbetet med att begränsa byggfelen gett resultat.
— På vårt företag minskar antalet byggfel. Vi förordar också ett nära samarbete med besiktningsmän, säger Bosse Olsson, vd på Byggpartner i Dalarna.

Men varför blir det fel vid entreprenader?
— Visst blir det fel i en bransch som omsätter så mycket pengar. Det blir det i alla branscher. Men att skylla på kortare byggtider går inte. Det får man ta med i beräkningarna.

Foto: Trygg Hansa