Stress på jobbet bidrar till ökade risker

Stress på jobbet bidrar till ökade risker
Undersökning: Åtta av tio har mått dåligt på jobbet.

Årets upplaga av undersökningen Säkerhetsbarometern från Skanska visar att stress på jobbet bidrar till ökade risker. Hela 79 procent av de tillfrågade uppger att de har mått dåligt på jobbet på grund av psykosociala faktorer. 16 procent har också blivit mindre uppmärksamma som en konsekvens av att de mått dåligt. Fyra av tio av säger också att deras privatliv har påverkats negativt.

Varje år arrangerar Skanska Safety Week, ett initiativ i syfte att öka säkerhetsmedvetandet och minska antalet arbetsplatsolyckor. I år vill Skanska belysa sambandet mellan välbefinnande på jobbet och arbetsmiljöfrågor.
Som en del av Safety Week har Sifo på uppdrag av Skanska genomfört undersökningen Säkerhetsbarometern.

Kartläggningen visar att 46 procent påverkas negativt av den psykosociala arbetsmiljön minst en gång i månaden och var femte mår dåligt på jobbet flera gånger i veckan. Bland kvinnorna svarar ännu fler, 52 procent, att de mår dåligt på jobbet varje månad.

– Under årets Safety Week vill vi med temat ”Må bra på jobbet” belysa vikten av att fokusera på de anställdas välmående som en grundläggande del i vårt arbetsmiljöarbete, säger Cecilia Björkryd, utvecklingschef på Skanska Sveriges arbetsmiljöteam, i ett pressmeddelande. 

Av resultatet i Säkerhetsbarometern framgår att arbetsmiljön kan påverkas negativt när välmåendet sviktar. I undersökningen svarar 16 procent att de är ouppmärksamma på jobbet när de mår dåligt. Framförallt uppger de yngre i åldrarna 18 till 29 år att de har påverkats negativt. Över en femtedel av åldersgruppen har blivit mindre uppmärksamma som en konsekvens av stressfaktorer.

– Trots riskanalyser och arbetsmiljöarbete sker olyckor och många gånger beror det  på den mänskliga faktorn. När människor är stressade tenderar de att bli mer riskbenägna, exempelvis för att spara tid, vilket i värsta fall kan leda till olyckor. Ofta är man inte medveten om att man tappar uppmärksamheten och utsätter sig för ökade risker, fortsätter Cecilia Björkryd.  

I Skanskas undersökning svarar 40 procent att deras privatliv påverkats negativt när situationen på jobbet varit dålig. Nästan lika många, 37 procent, har dessutom blivit mindre produktiva i sitt arbete. Framförallt är det hög arbetsbelastning som gör att nästan varannan mår dåligt på jobbet. Var tredje person upplever en känsla av otillräcklighet på sin arbetsplats. Det är dock mer utbrett bland kvinnorna, där 42 procent upplever att de inte räcker till.

Relaterade artiklar

Skanskas byggverksamhet går starkt
Skanska omorganiserar i ledningen
Svevia tillsätter ny chef för Stora projekt inom anläggning
Skanskas nya vd om drivkraften och fokusområdena