Nyheter

Stressade drar med kollegor i fallet

Stress smittar. Om en medarbetare kollapsar är risken stor att fler följer med i fallet.

— Som chef måste du kunna känna igen dina egna stressignaler och hantera dem, säger företagspsykologen Majken Matzau, som ger chefer goda råd på sajten Business.dk.

1. Få bukt med din egen stress. Stress smittar, så du bör vara extra uppmärksam på din egen stressnivå, stressade chefer orsakar stressade organisationer.

2. Gå till din egen chef. Om inte ledningen får veta att det till exempel saknas resurser kan den inte göra något åt problemen.

3. Var bestämd i ledarskapet. Det kan vara svårt att upptäcka stress, som ju försiggår inuti människor. En medarbetare som börjar visa ett aggressivt och konfliktskapande beteende och verkar snarstucken och nervös kan vara i farozonen. Här gäller det att gripa in och styra upp prioriteringen av arbetsuppgifter. Den plikttrogna stressdrabbade lär vara den sista att erkänna sitt tillstånd och behöver därför ledning, inte coachning, för att bromsa stressutvecklingen.

4. Hitta stressfaktorerna. För att kunna reducera stressen måste man veta vad som orsakar den. Det är inte nödvändigtvis mängden arbetsuppgifter som avgör, stress är mer kopmplext än så. Grundläggande tycks vara när det är obalans mellan kompetens och ansvar liksom motstridiga krav.

Typiska stressfaktorer:

 • förändringar

 • oförutsägbarhet

 • oklara krav och förväntningar

 • bristande kompetens

 • bristande inflytande

 • orealistiska mål

 • föränderliga mål

 • mål och krav som är motstridiga

 • samarbetskonflikter

 • tisdpress

 • avbrott

 • för stor arbetsmängd

 • bristande balans mellan arbete och fritid

5. Gå en kurs i stresshantering. Eftersom chefsjobbet i sig är bland det mest stressande jobb som finns måste du förvissa dig om nödvändig ledarskapsutbildning. Ju bättre du är på att förstå och hjälpa stressade medarbetare, desto större är utsikterna för att företaget ska slippa dyra långtidssjukskrivningar. Utbildningen bör även inbegripa träning i krishantering liksom förmågan att kunna balansera mellan att styra och coacha.