Nyheter

Stresshantering hjälp för sjukskrivna kvinnor

Att lära sig stresshantering kan vara vägen tillbaka till yrkeslivet för långtidssjukskrivna kvinnor. Det visar en ny undersökning bland höga, kvinnliga tjänstemän.

Svårigheter att förena arbete och familjeliv samt arbetsrelaterade problem gjorde kvinnorna sjuka. Stressreaktioner som depressioner, utmattningstillstånd eller funktionsproblem i muskler och leder höll dem borta från sina arbetsplatser i mer än ett år.

En uppföljning av 193 långtidssjukskrivna kvinnor som Uppsala universitet genomfört visar att lärdomar om stresshantering, byte av yrke eller arbetsplats hjälpte 69 procent av dem tillbaka till arbetslivet.

Ett stressfyllt liv med ojämställda familjeförhållanden och låg rörlighet på arbetsmarknaden pekas ut som de främsta hindren på vägen tillbaka från långtidssjukskrivning. 46 procent av de tillfrågade kvinnorna hade bytt arbetsplats, 36 procent hade dessutom bytt yrke.

Grundläggande för många av dem som börjat arbeta igen var att de skaffat sig nya lärdomar om stresshantering. En av forskarnas slutsatser är att en viktig förebyggande åtgärd för arbetsgivare är att erbjuda anställda utbildning i sömn- och stresshantering.

De 33 procent som fortfarande är sjukskrivna uppgav att de numera saknar arbete att gå tillbaka till. En tredjedel av dessa uppgav att de fortfarande är sjukskrivna på grund av att de är arbetslösa, resterande uppgav dålig hälsa som skäl för sin fortsatta sjukskrivning.

Undersökningen genomfördes av Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, på uppdrag av pensionsbolaget Alecta. 233 kvinnliga, tidigare långtidssjukskrivna högre tjänstemän tillfrågades varav 83 procent (193 personer) svarade på en uppföljningsenkät. En del av dem intervjuades.