Nyheter

Studenter bygger framtidens kontor i Gallerian-kvarteret

Nu intar 40 masterstudenter från KTH Arkitekturskolan och Konstfack 1600 kvm i AMF Fastigheters lokaler på Regeringsgatan 29, Stockholm. Under 12 veckor ska de tillsammans undersöka hur framtidens kontorsmiljöer kan se ut. De bästa idéerna kommer att byggas i fullskaliga modeller och presenteras i januari 2013.

I våras inledde AMF Fastigheter ett samarbete med KTH Arkitekturskolan och Konstfack för att öka kunskapen om framtidens arbetsplatser och arbetssätt. Projektet, som kallas futuRum, syftar till att ta tillvara studenternas nytänkande och testa deras kreativa förslag i verkliga modeller.

– futuRum är ett sätt för oss att få idéer kring framtidens kontorsmiljöer och skapa affärsmöjligheter i kommande kontorsprojekt. Studenterna är inte bundna vid gamla föreställningar om hur ett kontor ska se ut, utan kan bidra med nya perspektiv. Vi tror att samarbetet kommer att gagna våra kunder och i förlängningen driva hela branschen framåt, säger Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

Studenternas konceptarbeten projektleds av arkitekt Peter Ullstad på arkitektbyrån Codesign och bedöms av en jury. Utvalda grupper kommer att få bygga sina förslag i full skala och presentera dem i januari 2013. Under hösten kan man följa arbetet på futurumstudion.se.

– Organisationer, arbetssätt och teknik är i ständig förändring men kontorsmiljöerna hänger inte alltid med. I futuRum får studenterna möjlighet att utforska hur arbetsplatser kan se ut i ett mobilt samhälle, säger Peter Ullstad, arkitekt på Codesign.