Nyheter

Studenter löser problem i hemmet

”Peggy” är ett skoförvaringssystem i trä med flyttbara peggar som skorna ställs på. Illustration: Skanska

Hallförvaring och källsortering är två stora problem i svenska hem. Skanska bestämde sig för att ge studenter uppgiften att ta fram en designprototyp som löser problemen i en nybyggd bostad. Nu är vinnarna utsedda.

Skanska har gett studenter från utbildningen Ide Teknisk Design på KTH och Medieinstitutet utmaningen att designa en prototyp med potential att lösa några av de största problemen i svenska hem.

I tävlingen Skanskadesign13 delades 70 studenter in i grupper, varav den ena hälften tog fram en prototyp för att lösa problem i hallen och den andra tog itu med en källsorteringsutmaning.

De vinnande grupperna har fått 5 000 kronor vardera.

I kategorin hallförvaring vann skoförvaringen ”Peggy.” Det är ett skoförvaringssystem i trä med flyttbara peggar som skorna ställs på. Lösningen är flexibel och kan byggas på med fler peggar i takt med att familjen eller skosamlingen växer. Produkten har också en utfällbar stol som kan användas när man behöver extra sittyta i hallen.

Juryns motivering: ”Lösningen har ett nyhetsvärde och bra proportioner och geometri. Produkten har god utvecklingspotential och är enkel och flexibel att använda. Vi gillar att man får översikt över skorna och att de exponeras på ett nytt och roligt sätt från sidan. Bra tänk med den utfällbara stolen”.

I kategorin Källsorteringslösning vann ”Home Recycling Station.”

Det är en källsorteringslösning som är enkel att integrera i köksinredningen. Lösningen består av två olika delar. Dels ett högsmalt utdragningsbart skåp med flera kärl för olika typer av avfall. Kärlen sitter på en avtagbarställning med hjul, vilket underlättar vid tömning. Den andra delen består av en mindre, roterbar hörnmodell med två lådor som har uttagbara avfallskärl för komposterbart avfall.

Juryns motivering: ”Vi gillar helhetslösningen och att det är en innovativ produkt som redesignats och gjorts ännu bättre än de källsorteringslösningar som finns på marknaden. Produkten är mycket användarvänlig och vi gillar att man har tänkt på hur man transporterar avfallet från köket till återvinningsstationen”.