Nyheter

Succétidningen <br></br> blir STÖRRE

Det har gått ett halvår sedan första numret av Byggvärlden kom ut. Nu är det dags att ta nästa steg. <br></br> — Under hösten kommer vi med flera satsningar på nya aktiviteter och produkter, säger Roger Thorén, publisher för Byggvärlden.

För ett år sedan började arbetet med en ny byggtidning på förlaget Talentum i en liten grupp med i första hand idégivarna Jenny Emerén och Marie Pettersson.

Nu finns en väl etablerad tabloidtidning med nyhetsbrev och en aktiv webb — och en hel redaktion.
— Vi följer den plan som lades fast för Byggvärlden för ett år sedan och startar därför nya produkter under varumärket Byggvärlden. Vi började med en bred tidning. Våra nya produkter ska gå på djupet, säger Roger Thorén.

Den stora nyheten är att Byggvärlden tar över Talentums tidning Miljörapporten, som nu fokuserar på miljöfrågor inom byggsektorn.

— Den inriktningen är naturlig för Miljörapporten. Tidningen har bevakat de här frågorna även tidigare. Sammanslagningen kommer att gynna bägge tidningars läsare, säger Roger Thorén, som sedan tidigare är chefredaktör för Miljörapporten.

Miljörapportens reportrar Kenneth Samuelsson och Lisa Ringström ingår numera i Byggvärldens redaktion. Där finns sedan tidigare Angelica Söderberg som är webbredaktör och reportrarna Linda Nohrstedt och Stefan Nordberg.

— Det här är en drömredaktion att jobba med. Vi har redan duktiga nyhetsreportrar. Nu får redaktionen dessutom specialkompetens inom miljöområdet med några av Sveriges kunnigaste miljöreportrar, säger redaktionschefen Fredrik Karlsson.

Byggvärldens redaktion kommer att skriva för samtliga Byggvärldens produkter, även det nya nyhetsbrevet Energiextra.
— Byggvärlden, Miljörapporten och Energiextra är tre olika produkter men prenumeranter som vill prova på fler produkter kommer att få bra erbjudanden, säger Jenny Emerén, marknadschef.

En ny större redaktion innebär samtidigt att vi kan satsa ännu hårdare på tidningen Byggvärlden.
— Varje gång vi möter läsarna får vi beröm för tidningen. Det är förstås roligt men vi hoppas att ännu fler ska höra av sig med synpunkter och tips om vad som händer i branschen, säger Fredrik Karlsson.

Här är höstens alla satsningar

Fortsatt utveckling av Byggvärldens papperstidning och nyhetsbrev.

Ökade resurser på byggvarlden.seför ännu tätare uppdatering av byggnyheter.

Miljörapporten blir ett nyhetsbrev från Byggvärlden och fokuserar på miljö —och energifråggan i byggsektorn.

Energiextra — ett helt nytt digitalt nyhetsbrev från Byggvärlden med senaste nytt i energifrågan. Startar i oktober.

Seminarier. Byggvärlden är medarrangör till IVL vid ett seminarium om passivhus 16 oktober.

Tema om energieffektiviseringari nummer 17.

Bilaga om karriär och jobb i nummer 19, som delas ut till blivande ingenjörer.

Stor satsning på platsbank på webbenmed jobb inom byggbranschen. Startar i oktober.