Nyheter

Sundbyberg är Årets Tillväxtkommun 2014

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv.

Därför utses Sundbyberg stad till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. 

På några decennier har Sundbyberg förvandlats från en sliten industristad till en välmående kommun med ett diversifierat näringsliv, en ung och högutbildad befolkning, ett modernt utseende och attraktiva miljöer för boende och företag.

– Tillväxten i Stockholmsregionen är mycket stark. Att Sundbyberg utses till Årets Tillväxtkommun 2014 och att Stockholms stad fick utmärkelsen 2013 är ett tydligt tecken på det, säger Ulf Johansson, vd för Swecos samhällsanalytiker, i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:

Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delades ut på Malmömässan den 21 augusti.