Sune Reinhold överklagar mutdom

Sune Reinhold överklagar mutdom
Reinhold dömdes för otillbörlig belöning. Men hans advokat tycker att klienten borde fått bättre betalt.
Sune Reinhold överklagar sin dom i arenamålet till Svea Hovrätt. Enligt den överklagan som inkommit skriver hans advokat att rubriceringen varit för sträng och arvodet snarast i underkant för det arbete han utfört.

Åklagare Alf L Johansson har tidigare överklagat fem av de sex domarna i arenamålet, däribland domen mot den före detta stadsdirektören Sune Reinhold, som dömdes till villkorlig dom och böter i Solna tingsrätt. Nu har även Reinhold överklagat.

I överklagan yrkar Reinholds advokat Hans Strandberg att hovrätten lämnar åtalet helt utan bifall eller bestämmer brottet såsom varande icke grovt.

Hans Strandberg skriver i sin överklagan att Sune Reinhold inte har varit kommunens ägarrepresentant i bolagsgruppen, att de arbetsuppgifter han erhållit ersättning för inte har varit styrelserelaterade utan utgjort operativa genomförandefrågor för bolagens räkning, och inte något som han uppburit ersättning för i egenskap av stadsdirektör. Någon dubbelbetalning har således inte förekommit.

Strandberg menar vidare att rubriceringen synes vara för sträng, att det arvode han erhållit för sin bisyssla varit måttlig, eller snarare i underkant, och att han inte har mottagit någon ersättning i avsikt att framkalla något pliktstridigt handlande.

Relaterade artiklar

Fredrik Lundberg misstänks för mutbrott
Skärpt straff för fastighetschefen
Sex fälls för mutor
Förvaltningschef förhördes i Falun