Nyheter

Superhållbar bro av glas och stål

Lätt och luftig till utseendet samt underhållsfri de närmaste 80 åren utmärker en nybyggd bro utanför Hamburg.

Den lilla staden Reinbek utanför Hamburg fick i slutet av november en ny gångbro placerad över en motortrafikled.

Nytt med bron är också hur den är byggd. I stället för betong användes stål och glasfiber för den 98 meter långa och 3,5 meter breda bron.

Tack vare byggmaterialet ska bron klara 80 år innan det är dags för underhåll, att jämföra med 20 år för en betongbro, anser byggmyndigheten i staden.

Bron hade byggts samman i tre sektioner på annan plats, kördes till sin placering med tre långtradare och lyftes på plats med kran på betydligt kortare tid än vad ett konventionellt brobygge brukar ta.

Bron har ritats och projekterats av konstruktionsföretaget Werner Sobek i Stuttgart.