Nyheter

Supertunnel löser transportproblem

Fyra mil järnvägstunnel under London ska lösa Englands transportproblem. Crossrail blir ett av Europas största byggprojekt. Prislapp: 116 miljarder kronor.

Totalt kommer systemet att bli 12 mil långt. Cirka fyra mil är tågtunnlar. Geologer har redan börjat ta borrprover, bland annat under floden Themsen. Marken under London består av lera och ett lösare kritblandat material som kan göra projektet komplicerat. De långa tunnlarna ställer dessutom höga krav på säkerheten. Den sammanlänkade tågförbindelsen ska sträcka sig från Maidenhead i västra Essex till de västra utkanterna av London.

Tanken är att skapa en östvästlig transportaxel som avlastar Londons ålderstigna tunnelbana och pendeltågssystem. 38 nya stationer ska byggas. 24 tåg i timmen ska vid rusningstid kunna färdas i varje riktning. Då kommer fler än 160 000 passagerare att transporteras genom systemet.

Tågen ska vara snabbare än de reguljära innerstadstransporterna. De ska färdas i 160 kilometer i timmen, hastigheten i tunnlarna blir 96 kilometer i timmen. Byggstarten är planerad till 2010 och ska vara färdigt för tågtrafik 2015.

Premiärminister Gordon Brown vill att näringslivet bekostar en stor del av projektet. Den engelska staten ska skjuta till en tredjedel av pengarna — alltså 72 miljarder kronor. En tredjedel ska komma från City of London, Canary Wharf Group och BAA. Den sista tredjedelen ska hämtas in via trafikavgifter.

John Edgren

Crossrail

Systemets längd:Cirka 12 mil.
Tunnlarnas längd: Cirka fyra mil.
Kostnad:Cirka 216 miljarder kronor som det är oklart vem som ska betala.
Byggstart:2010.
Färdigt (tåg i trafik): 2015.
Tågens hastighet ovan mark: 160 km/h.
Tågens hastighet under mark: 96 km/h.
Maxkapacitet i rusningstid: 160 000 passagerare.
Max antal tåg i varje riktning: 24.
Tågens längd:200 meter, tio vagnar á
1 500 passagerare.