Nyheter

Svag krona kan rädda Skanska

Skanska gynnas av sin kraftiga USA-exponering. Skälet är att vinsten i USA-dollar delas ut i svenska kronor. Något som med dagens kurs ökar vinsten i kronor med 30 procent.

Den svenska kronan har försvagats mot dollarn sedan i höstas. I nuläget är värdet 30 procent lägre. För Skanskas del har det hittills inneburit att vinsten under helåret 2008 ökade med 135 miljoner kronor.

– USA-marknaden är redan i dag väldigt viktig för vårt resultat och om vi fortsätter ha en stark dollar i kombination med en bra vinst i USA ökar betydelsen, säger Pontus Winqvist, ansvarig för Investor Relations på Skanska.

Sett på årsbasis utgjorde valutaeffekterna på 135 miljoner kronor cirka 3 procent av den totala vinsten på runt 4 miljarder kronor för 2008.

Fortsätter trenden med ökad vinst från USA-marknaden under 2009 kommer det att kompensera nedgångar på andra marknader. Skanskas vd Johan Karlström räknar med att finanskrisen sänker omsättningen med 10 procent under 2009. Med oförändrade vinstmarginaler skulle även vinsten sjunka med lika mycket.

– Vi har räknat med att de valutakurser som gällde vid årsskiftet skulle kompensera så att vinsten bara minskade med 5 procent och sedan dess har kronkursen fallit ytterligare, säger Pontus Winqvist, som inte vill kommentera om han tror att det leder till att vinsten inte sjunker alls under 2009 jämfört med 2008.

Av Skanskas totala omsättning på 139 miljarder kronor under 2008 kom 41,8 miljarder kronor från USA-marknaden, vinsten var 1,2 miljarder kronor. Under det sista kvartalet 2008 var omsättningen 12 miljarder kronor medan vinsten ökade till 357 miljoner kronor.

Men även orderstocken på USA-marknaden ökade under 2008 jämfört med 2007. Den sista december 2008 hade Skanska en orderstock på lite över 62 miljarder kronor i USA. Orderstocken vid utgången av 2007 var cirka 54 miljarder kronor.