Nyheter

Svag kvartalsrapport <br></br> från NCC

NCC presenterade en svag kvartalsrapport under dagen, vilket fick aktien att falla kraftigt på börsen. Byggföretaget känner av en försvagad bostadsmarknad i de nordiska länderna.

Nu räknar NCC med att minska antalet byggstarter i egen regi.
— Vi ser tydliga tecken på att bostadsmarknaderna i Norden och i Baltikum har försvagats. Vi har sålt färre bostäder i det första kvartalet jämfört med tidigare, säger Olle Erhlén, NCC:s vd och koncernchef i en kommentar till kvartalsrapporten, och fortsätter:

— Antalet osålda bostäder ökade främst i Baltikum. Som följd av lägre efterfrågan har vi minskat antalet byggstarter i egen regi, förutom i Finland och Tyskland där marknadsförutsättningarna varit fortsatt relativt bra.

Han pekar på att första kvartalet brukar vara svagt för byggföretaget och att delårsrapporten snarast innebär en förbättring av resultatet jämfört med tidigare år.

— Orderingången det första kvartalet var fortsatt god och i nivå med föregående år, vilket förklaras av god efterfrågan på hus- och anläggningsmarknaden främst i Sverige. Orderstocken är på en fortsatt hög nivå vilket ger förutsättningar för en hög produktionstakt även 2008, säger Olle Ehrlén.

Analytikerna hade räknat med ett resultat efter finansnetto på 180 miljoner kronor, rapporterar Nyhetsbyrån Six. Delårsrapporten visar ett förbättrat resultat på 117 miljoner kronor (-85) för det första kvartalet. Orderingången minskade till 11 993 miljoner kronor (12 209).